Circulaire wereldbol
Europese subsidie voor Circulaire Economie

Marie Curie Innovative Training Network voor onderzoek circulaire economie

Onder leiding van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability heeft een internationaal netwerk van universiteiten, bedrijven en andere organisaties een Europese subsidie binnengehaald voor onderzoek naar de circulaire economie.

Het gaat om een zogenoemd Marie Curie Innovative Training Network (ITN). Vijftien PhD’s gaan de omslag naar een circulaire economie analyseren vanuit een business-, design-, governance-, consumenten-, logistiek en  economisch/milieukundig systeemperspectief.

In het nieuwe netwerk hebben het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden en de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft een belangrijk aandeel. Vijf van de vijftien PhD-studenten gaan daar werken en Arnold Tukker, hoogleraar Industrial Ecology in Leiden en wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability, leidt het netwerk.

Het consortium bestaat uit spelers die nationaal en internationaal een toppositie hebben in het onderzoek naar de circulaire economie, zoals de Linköping Universiteit, die een centrale rol heeft in het grootste Zweedse circulariteitsprogramma,  en de Aston business school en Cranfield University die grote Engelse programma’s op dit gebied leiden. Tukker: ‘Heel bijzonder is de samenwerking met de Ellen MacArthur Foundation en een groot aantal industriële bedrijven.'

Het programma start naar verwachting in het najaar van 2016 en zal ruim drie jaar duren. De omvang is vier miljoen Euro. 

Het Centre for Sustainability participeert ook in een ander groot Europees consortium, de Knowledge and Innovation Community (KIC) 'Raw Materials' van het European Institute of Innovation and Technology (EIT). Tukker: 'Het binnengehaalde Marie Curie-programma geeft een uitstekende synergie met die KIC Raw Materials, waar het werk rond circulariteit ook net wordt opgestart.'

Meer informatie vindt u op:
Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability
Marie Curie ITN Programma
bericht over de KIC Raw Materials (dec 2014)
Interview met Arnold Tukker (Universiteit Leiden) n.a.v. zijn oratie in 2016