Recycling

Centre for Sustainability

Het Centre for Sustainability richt zich op schaarste en milieu-impact van grondstoffen en de overgang naar een circulaire economie, waarin grondstoffen worden hergebruikt.

Centre for Sustainability

Contact

Prof. dr. Arnold Tukker
Wetenschappelijk directeur



 

Actueel