rc
Leiden-Delft-Erasmus Thema Cyber Security

cyber

In dit programma brengen Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam hun expertise in cyber security samenDeze Leiden-Delft-Erasmus samenwerking richt zich op multidisciplinair onderzoek en onderwijs en partnerships met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in Zuid-Holland.

Onderzoekers

Stuurgroep

 • TU Delft: Aukje Hassoldt
 • Universiteit Leiden: Erwin Muller
 • Erasmus Universiteit Rotterdam: Suzan Stoter

Met de inzet van gezamenlijk kennis stimuleert LDE het discours over de aard en gevolgen van digitale veiligheidsrisico's. Denk bijvoorbeeld aan een effectief en legitiem digitaal veiligheidsbeleid, en wat daarvoor de benodigde investeringen zijn. Digitale veiligheid is een onderwerp waar technische, sociale, economische, juridische en bestuurlijke aspecten samenkomen. Het kenmerkt zich door complexe vraagstukken gecombineerd met relatief nieuwe kennisgebieden.

De samenwerkende universiteiten richten zich op de volgende vragen rondom cyber security:

Universiteit Leiden

Universiteit LeidenHoe kan er beter gestuurd worden op cyber veiligheid waarin ook onbedoelde en niet-opzettelijke cyberveiligheidsincidenten meegenomen worden? Hoe worden complexe cyberonderwerpen op hun beurt gereguleerd door verschillende actoren in de publieke, non-gouvernementele en private sector? Op welke manier kan menselijk gedrag door het gebruik van technologieën worden gereguleerd en wat is daarin wenselijk en wat niet?

tu delftTU Delft:
Het samenspel tussen technologie en economie: hoe verhouden bij internetbeveiliging het ontwerp en maatregelen zich tot elkaar? Door grootschalige internetmetingen en incidentgegevens wordt onderzocht hoe de markten voor internetdiensten omgaan met veiligheidsrisico's.

Cybersecurity risicomanagement richt zich op hoe in complexe systemen de juiste besluiten genomen worden. Maar bijvoorbeeld ook computationele veiligheid: hoe kunnen privacygevoelige data worden beveiligd?

eurErasmus Universiteit Rotterdam:
De onderzoeksgroep Rechtseconomie van cybersecurity onderzoekt hoe juridische instrumenten marktfalen in cybersecurity kunnen mitigeren. Het onderzoek vanuit cybercriminologie stelt het gedrag van daders en slachtoffers in de interactie met de technologie centraal.

Dit onderzoek gaat over oorzaken en gevolgen van dit gedrag maar stelt ook de klassieke definities van dader- en slachtofferschap ter discussie in een context waar technologieën in toenemende mate een eigen rol spelen. Hoe kan beleid daar invloed op hebben en wat betekent dit voor de rol van het strafrecht?

  Partners

  De gezamenlijke activiteiten richten zich op het opzetten van programma’s en nieuwe onderwijsinitiatieven, kennisuitwisseling als ook het versterken van de samenwerking met bedrijven en organisaties in de regio. Ook het onderwerp human capital, het opleiden en behouden van cyber security experts in de regio, staat op de agenda. Bedrijven, instellingen, overheden en andere potentiële partners worden dan ook van harte uitgenodigd samen te werken met LDE.

  The Hague Security Delta   Cyber Security Academy

   Contact

   Voor meer informatie over het LDE-thema Cyber Security kunt u contact opnemen met projectleider Eveline Vreede via LDE-cybersecurity@tudelft.nl