Op (weg) naar de echte slimme stad - talkshow Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities

Startdatum
Einddatum
Locatie
Schouwburgstraat 2 Den Haag, Universiteit Leiden

bold cities

Sinds de toeslagen-affaire is duidelijk dat de inzet van technologie, data en algoritmes door (overheids-)organisaties grote consequenties kan hebben op het leven van burgers. Toch blijven technologische innovaties en toepassingen een vanzelfsprekendheid, zeker in stedelijke contexten. 

Op 22 juni gaan wij in gesprek over de slimme stad. Professionals en betrokkenen bij digitalisering in steden zijn van harte welkom om deel te nemen.

Er wordt nauwelijks een publiek en politiek debat gevoerd over de plek van technologie in de stad en de publieke ruimte. Denk aan de uitrol van WhatsApp-buurtpreventiegroepen, data-gedreven werken door de gemeente, surveillance-methoden en stedelijke laboratoria. Het zijn ontwikkelingen die inmiddels in bijna alle steden en gemeenten in Nederland spelen en toch staan technologie en digitalisering niet eens in de top 25 van belangrijkste onderwerpen in de gemiddelde Nederlandse gemeenteraad. 

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities doet onderzoek naar digitalisering en dataficering in steden. Het centre organiseert tevens gesprekken tussen onderzoekers en bestuurders, beleidsmakers en burgers die ieder op hun eigen wijze de kritische en politieke aandacht op stedelijke technologie willen vestigen.

Presentatie white paper en benoemingen hoogleraren

white paper smart citiesDe uitkomsten van die gesprekken worden dit voorjaar vastgelegd in de nieuwe white paper 'Dit is de echte slimme stad, met levendig debat over democratie, data en technologie in de Smart City'. Deze uitgave wordt uitgereikt op deze bijeenkomst van 22 juni 2023. Hiervoor zijn alle burgers/burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties, ambtenaren, bestuurders en onderzoekers van harte welkom.

De talkshow wordt gevolgd door een feestelijke viering van de dubbelbenoemingen van hoogleraren verbonden aan het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities. 

Bekijk hier het volledige programma en de sprekers.

campus den haag schouwburgstraatProgramma:

Inloop 13.30
Start talkshow: 14.00
Uitreiking White Paper: 15.30
Dubbelbenoeming: 16.00
Borrel: 17.00

Locatie: Schouwburgstraat 2 Den Haag (Universiteit Leiden) 

Heeft u vragen over deze bijeenkomst of de white paper? Stuur een e-mail aan het Leiden-Delft-Erasmus centre for BOLD Cities: info@boldcities.nl.

Aanmelding voor deze bijeenkomst 22 juni