frans hals

Minor Authenticity and Art Crime over vervalsingen en de internationale kunstmarkt

'Made you look' en andere series over kunstvervalsingen zijn erg populair. Wat dat betreft is de nieuwe Leiden-Delft-Erasmus minor Authenticity and Art Crime een schot in de roos. Een spannend onderwerp dat ook steeds meer in de belangstelling komt door de vraag: wat is echt en wat niet?

In deze nieuwe minor leren studenten hoe kunstwerken worden geauthentificeerd en hoe dit de internationale kunstmarkt beïnvloedt. De modernste fysische en chemische analyses worden uitgelegd, maar er wordt ook ingegeaan op juridische en ethische normen, hoe je vervalsingen kunt opsporen en de werking van de kunstmarkt. Kortom, een echte LDE minor vanwege de brede kijk vanuit verschillende vakgebieden.  

   We zullen samen een mogelijke vervalsing of betwist werk bestuderen met behulp van verschillende methoden en technieken'

Anna TummersDr. Anna Tummers (Leiden University) is een van de docenten: 'Een van de meest aantrekkelijke aspecten van de nieuwe minor is dat studenten van toonaangevende experts in het veld leren hoe ze verschillende academische disciplines effectief kunnen combineren. Voor authenticiteitsonderzoek is het onmisbaar.' 

'Bovendien kunnen ze meedoen aan nieuw onderzoek; we zullen samen een mogelijke vervalsing of betwist werk bestuderen met behulp van verschillende methoden en technieken, en indien mogelijk zoeken naar vergelijkbare werken, zoals andere vervalsingen van dezelfde hand.'

Een kunstwerk wordt vaak op waarde geschat vanwege de toeschrijving aan een bepaalde kunstenaar, locatie of periode. Al deze nuttige informatie is echter van tafel als het werk een vervalsing blijkt te zijn.

Het vaststellen van authenticiteit heeft verstrekkende gevolgen, niet alleen kunsthistorisch, maar ook economisch, met invloed op de prijs van een kunstwerk, en juridisch omdat experts en verkopers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onjuiste toeschrijvingen of de verkoop van vervalsingen. Hierdoor vertrouwen musea, veilinghuizen en internationale kunstbeurzen steeds meer op chemisch en technisch onderzoek van kunst.

Op dit moment zijn de drie pijlers om de authenticiteit van een kunstwerk vast te stellen de deskundige mening van een expert, herkomstonderzoek en materiële analyses. In deze uitgebreide minor maken de studenten hiermee kennis en meer.

   Ik ben verheugd om deel te nemen aan deze nieuwe minor waarin experts uit al deze vakgebieden samenkomen.'

Matthias Alfeld Docent dr. Matthias Alfeld (TU Delft): 'Telkens wanneer ik colleges over technische kunstgeschiedenis volgde of gaf, had ik de indruk dat een aspect niet tot zijn recht kwam. Ofwel de technische aspecten werden vereenvoudigd, ofwel de kunstgeschiedenis werd enkel gebruikt als motivatie voor wetenschappelijke experimenten. Economische aspecten werden simpelweg genegeerd. Ik ben dan ook verheugd om deel te nemen aan deze nieuwe minor waarin experts uit al deze vakgebieden samenkomen om voor het eerst een evenwichtig beeld te geven.'

De minor start in september 2023 en is toegankelijk voor alle studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Meer informatie

Volgend artikel