Quantum

In de kwantumwereld gelden andere regels dan in de gewone wereld. Als je die regels kent, kun je ze gebruiken, bijvoorbeeld om apparaatjes op nanoschaal te bouwen of, in de toekomst, een kwantumcomputer. Dit vereist een continue wisselwerking tussen nieuwe theorie en nieuwe experimenten. De Universiteit Leiden en de TU Delft, beide wereldtop op dit gebied, versterken elkaar hier en werken dan ook nauw samen. Met als resultaat bijvoorbeeld de ontdekking van het Majorana-deeltje. En in de toekomst hopelijk de kwantumcomputer. Daar wordt hard aan gewerkt.

Grenzen van de nanowetenschap verkennen (NWO-Zwaartekracht programma)

Binnen het onderzoeksprogramma ‘NanoFront’ verkennen wetenschappers van de Technische Universiteit Delft  en de Universiteit Leiden de grenzen van de nanowetenschap. In 2012 heeft dit onderzoek financiering gekregen uit het ‘Zwaartekracht’-programma van NWO. De twee spannendste velden in de nanowetenschap worden verkend: de kwantumwereld in materialen en de bouwstenen van levende cellen.

Nanofront

Bouwstenen voor de Kwantumcomputer (ERC-Synergy programma)

Nanowetenschappers Leo Kouwenhoven en Lieven Vandersypen van de Technische Universiteit Delft en Carlo Beenakker van de Universiteit Leiden ontvingen in 2012 een ERC Synergy Grant, een Europese subsidie voor samenwerkende topwetenschappers. Sinds 2004 werkt het drietal met steun van de NWO-stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) aan het natuurkundige fundament onder de potentieel razendsnelle kwantumcomputer. In dit Synergy-programma zal een nieuwe stap gezet kunnen worden naar een werkende kwantumcomputerschakeling, mede gebaseerd op het in 2012 ontdekte Majorana-deeltje.

Lees het persbericht hierover

Casimir Research School

De Casimir Research School (2004) is de gemeenschappelijke onderzoeksschool in de interdisciplinaire natuurkunde van de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft. Hier werken 240 PhD studenten, 130 postdocs en 100 vaste onderzoekers. Kwantumfysica en -technologie nemen een belangrijke plaats in. 

Casimir Research School 


Zie ook:

Leiden Institute of Physics (LION)
Kavli Institute of Nanoscience Delft
QuTech