‘We willen een ontmoetingsplaats bieden aan onze studenten’

EUR-RECTOR HUIB POLS OVER LEIDEN-DELFT-ERASMUS ONDERWIJS

‘Door samen te werken kunnen wij hoogwaardig multidisciplinair onderwijs aanbieden. Onze studenten zijn dan beter voorbereid op de steeds complexere vraagstukken van de samenleving’, aldus Huib Pols. Hij is Rector Magnificus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en een van de drie portefeuillehouders onderwijs in de Leiden-Delft-Erasmus Stuurgroep. 

WAAROM VINDEN DE DRIE UNIVERSITEITEN SAMENWERKING IN HET ONDERWIJS ZO BELANGRIJK?

‘Ons onderwijs is complementair. Door het onderwijsaanbod van drie universiteiten te bundelen kunnen wij onze studenten een breed palet aan gevarieerde, hoogwaardige kennis bieden. Wij willen niet dat ‘LDE’ alleen iets van bestuurders is en daarom vullen wij deze samenwerking ook praktisch in met bijvoorbeeld het initiëren van gezamenlijk onderwijs. In de ontwikkeling van onderwijsmethoden zijn wij eveneens complementair. De Erasmus Universiteit is goed in evidence-based onderwijs en Delft en Leiden hebben veel ervaring met e-learning en colleges via internet, zogenaamde MOOCs (massive open online courses). In ons Centre for Education and Learning kunnen onderwijskundigen ideeën uitwisselen over onderwijsinnovaties. Ik verwacht een vruchtbare kruisbestuiving die resulteert in innovatieve, gevalideerde onderwijsmethoden. Methoden waarmee wij onze studenten beter kunnen opleiden tot burgers van de 21ste eeuw.’ 

IS ER EEN GEMEENSCHAPPELIJKE VISIE OP ONDERWIJS?

‘Alle drie vinden wij het belangrijk dat “Bildung” weer onderdeel wordt van het academisch onderwijs. Naast vakkennis is ook verbreding van kennis en vaardigheden van belang. Wij willen teamspelers opleiden die enthousiast hun kennis delen en openstaan voor de inbreng van andere vakgebieden. Naast het ontwikkelen van een visie moet je ook investeren in vertrouwen. Neem je alleen deel aan een samenwerkingsverband om er zelf beter van te worden, dan werkt het niet. Je moet elkaar iets gunnen en territoriumdrift vermijden. Wil Delft ook evidence-based onderwijs ontwikkelen, dan zeggen wij niet: “Dat mag niet, dat is de expertise van de Erasmus Universiteit”, maar dan delen wij met hen de ervaring die wij daarmee hebben.’ 

WAT IS DE MEERWAARDE VAN ‘LDE-ONDERWIJS’ VOOR STUDENTEN EN DE MAATSCHAPPIJ?

‘Met hun multidisciplinaire kennis zijn de studenten beter uitgerust om oplossingen te realiseren voor de complexe vraagstukken van onze samenleving. Daarnaast biedt het LDE-onderwijs een ontmoetingsplaats aan studenten van de verschillende universiteiten, waar zij kunnen discussiëren over allerlei vraagstukken. Mijn ervaring is dat dit resulteert in innovatieve ideeën, waar ook de maatschappij van profiteert. In Medical Delta, waar ik in het bestuur zat, kwamen wetenschappers van de TU Delft, medische onderzoekers en artsen met elkaar in contact. Samen ontwikkelden zij de LDE-bachelor Klinische Technologie. Zonder dit contact was deze bachelor er niet gekomen.’

BIEDT DE SAMENWERKING MEER RUIMTE VOOR ONDERWIJSEXPERIMENTEN? IN DE MINOR RESPONSIBLE INNOVATION WORDEN BIJVOORBEELD STAKEHOLDERS UIT DE MAATSCHAPPIJ BETROKKEN.

‘Het betrekken van stakeholders gebeurde al langer op de Erasmus Universiteit en ik denk ook bij onze partneruniversiteiten. Nieuw voor het universitair onderwijs is het oplossen van vraagstukken van stakeholders door een multidisciplinair team van studenten en docenten afkomstig uit drie universiteiten. In het bedrijfsleven is al langer bekend dat multidisciplinaire teams beter presteren. Voor het onderwijs is dit een doorbraak. Waarom zou je als universiteit niet leren van deze ervaring in het bedrijfsleven? Ik juich het daarom toe dat we samen een forse stap naar multidisciplinariteit hebben gezet.’

Tekst: Angèle Steentjes
Foto Huib Pols
: M. Muus
 

Volgend artikel