‘Met mijn vakgebied kan ik niet de hele wereld oplossen’

Babette Schep deed de Leiden-Delft-Erasmus minor Responsible Innovation. Ze zit in het derde jaar van de bachelor Technische Bestuurskunde aan de TU Delft.

WAAROM DEZE MINOR?

‘Ik wilde graag op een andere universiteit rondkijken. Bovendien kom ik uit Friesland en dacht toen ik ging studeren dat Delft een grote stad was. Inmiddels kijk ik wel wat verder en dit was een goede manier om andere steden beter te leren kennen.’

PROJECT

Babette koos het project ‘Tweede Maasvlakte’. De vraag was: hoe duurzaam is de Rotterdamse haven en hoe kunnen we dat verbeteren?

MET WIE?

Ze werkte samen met een filosofiestudent uit Rotterdam, een studente International Studies uit Leiden en een student Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek uit Delft.

UITDAGING

Babette: ‘Vooral in het begin was het samenwerken niet altijd makkelijk. Bij de afbakening van het probleem bleek het erg lastig om een gemeenschappelijk doel voor ogen te houden, daar hebben we echt mee geworsteld. Alle vier bleven we in ons eigen vakgebied hangen. Filosofie en Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek zijn dan echt uitersten. Toen hebben we met z’n allen alles geschetst om het hele probleem helder te krijgen. Ik realiseerde me: ‘Shit, met mijn vakgebied kan ik niet de hele wereld oplossen!’

TAAKVERDELING

De studente International Studies vergeleek de haven van Rotterdam met andere havens in de wereld. De student Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek maakte berekeningen: hoe scoort de Rotterdamse haven, op uitstoot, op transportkosten? Babette zelf (Technische Bestuurskunde) stelde de vraag: wat noem je duurzaam en hoe kun je duurzaamheid beïnvloeden?

INNOVATIE

‘We kwamen met het idee van een Sustainable Port Award en hebben daar criteria voor bedacht. Daarbij willen we verder gaan dan het onderscheid duurzaam-niet duurzaam.  Aan alle criteria willen we scores hangen, en zo op verschillende aspecten het duurzaamheidsniveau bepalen.  De man van de Port Authority bij wie we langs zijn geweest was enthousiast, dit bestaat nog niet. Wel wordt gewerkt aan iets vergelijkbaars voor schepen.’

NA DE BACHELOR

Het wordt voor Babette een master Civiele Techniek in Delft. Heeft ze iets aan de minor?  ‘Bij Civiele Techniek zijn ook colleges over de Rotterdamse haven. Belangrijker: met een bachelor Technische Bestuurkunde ben ik een soort “Delftse alfa”. Maar door het samenwerken met verschillende studies heb ik mezelf leren positioneren in zo'n groep. In de master komen ook geregeld verschillende masterrichtingen bij elkaar. Ik weet nu ook beter hoe zo’n samenwerking werkt.’

TEN SLOTTE

‘Alles gaat tegenwoordig over duurzaamheid en iedereen heeft daar een mening over. Het is fijn dat je daar al extra kennis over hebt.’ 

Volgend artikel