Studenten gaan in nieuwe minor meewerken aan biomedische doorbraken

Hoe zorg je voor echte doorbraken in de geneeskunde? Wie ontwikkelt straks de nieuwe vaccins en medicijnen? Vroeger was die ‘wie’ wellicht nog een briljante wetenschapper, solistisch aan het werk in een laboratorium. Nu en in de toekomst zal het zeker een team zijn. Leer studenten daarom samenwerken in onderzoek doen. Dat is de gedachte achter de nieuwe LDE minor Collaborative Science for Biomedical Breakthroughs.

colgroveHet doel van de nieuwe minor is om studenten die graag met hun ideeën willen bijdragen aan lopend, ‘real-life’ biomedisch onderzoek, te leren samenwerken in team-verband. Aan de vaardigheden die hiervoor nodig zijn wordt dan ook veel aandacht besteed.

Kleine teams en kennisintegratie

Johanna Colgrove (Technische Natuurkunde, TU Delft) is de coördinator van deze minor: ‘De studenten gaan echt de diepte in als het gaat om professionele vaardigheden die nodig zijn om in teamverband onderzoek te doen. Ze leren bijvoorbeeld om te communiceren en reflecteren, belangrijk voor een succesvol resultaat.’

‘Ze werken in kleine multidisciplinaire teams die gecoacht worden door een onderzoeker en een promovendus. Elke week staan er workshops en lezingen gepland, over de ontwikkeling van vaardigheden, het doen van zelfstandig onderzoek, danwel groepsstudie en er komt een symposium over kennisintegratie.’

brains pexelsHet beoogde resultaat voor ieder team is een doorbraak in de biomedische wetenschap. Colgrove: ‘Dit jaar is het thema integratieve neuromedicijnen, dat kan volgend jaar weer een ander thema zijn. De studenten worden gestimuleerd om nieuwe vragen te stellen en vervolgens innovatieve projecten op te zetten om die vragen te beantwoorden.’

Neurodegeneratieve aandoeningen bestuderen op verschillende niveaus

   We zullen deze biomedische en maatschappelijke problemen vanuit verschillende invalshoeken bestuderen, wat ons heeft geholpen om studenten uit diverse disciplines aan te trekken.

hegias mira bontenbalHegias Mira Bontebal (Erasmus MC) is directeur van de minor: ‘We hebben Integratieve Neuromedicine gekozen als ons eerste onderwerp voor deze LDE minor, omdat het neurodegeneratieve aandoeningen bestudeert op verschillende niveaus, niet alleen op moleculair, cellulair en lichamelijk niveau, maar ook op het niveau van de samenleving en vanuit een filosofisch oogpunt. '

'We zullen deze biomedische en maatschappelijke problemen vanuit verschillende invalshoeken bestuderen, wat ons heeft geholpen om studenten uit diverse disciplines aan te trekken. Door belanghebbenden uit verschillende vakgebieden, van verschillende universiteiten en externe partijen samen te laten werken, zullen de studenten ideeën kunnen bedenken om open vragen met betrekking tot neurodegeneratieve aandoeningen aan te pakken.’

De onderzoeksvragen en project-ideeën van de studenten worden beoordeeld door de onderzoekers van de Convergentie onderzoeksgroep Integrative Neuromedicine.

Studenten uit Leiden, Delft, Rotterdam en Maastricht

Zoals in elke LDE minor staat de multidisciplinaire insteek centraal en is het de bedoeling dat de deelnemers vanuit verschillende studierichtingen elkaar nieuwe inzichten geven. Hoe is de samenstelling van deze minor na de eerste inschrijvingsronde dit voorjaar? Colgrove: ‘We hebben nu 18 studenten van zowel de TU Delft als de Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden en zelfs eens student uit Maastricht. Ze komen vanuit verschillende studierichtingen, zoals Nanobiologie, Molecular Sciences and Technology, Life Sciences and Technology, maar ook vanuit Psychologie en Lucht- en Ruimtevaart.’

Om de studenten in contact te brengen met de praktijk zullen er gastlezingen zijn. Ook worden er bedrijven betrokken, om met studenten ideeën te ontwikkelen, zoals het farmaceutische bedrijf Janssen uit Leiden.

   Het zal voor de studententeams een compleet nieuwe aanpak zijn om op die manier te werken aan belangrijke biomedische vraagstukken.'

dimphna meijerDimphna Meijer (Bionanoscience, TU Delft) is docent en begeleider in deze minor: ‘Ik ben erg enthousiast over de mix van samenwerking, communicatie, reflectie en onderzoeksvaardigheden. Het zal voor de studententeams een compleet nieuwe aanpak zijn om op die manier te werken aan belangrijke biomedische vraagstukken. Ik kan niet wachten om het eerste symposium bij te wonen waar de teams hun bevindingen presenteren!’.

Volgend artikel