Strategie-bijeenkomst Leiden-Delft-Erasmus over samenwerken richting 2050

lde bijeenkomst

Hoe ziet de samenwerking van de drie LDE universiteiten er in 2050 uit? Welke thema’s zijn urgent en kansrijk om op te pakken in multidisciplinair verband? Wie zou je morgen al willen bellen? Deze vragen kwamen aan bod tijdens de werkconferentie van Leiden-Delft-Erasmus Universities in Lijm & Cultuur in Delft.

wim sjoerdDe werkconferentie is onderdeel van het ontwikkelen van de nieuwe strategie van Leiden-Delft-Erasmus 2025-2030. Wim van den Doel, Dean van Leiden-Delft-Erasmus, gaf aan dat er weliswaar een houtskoolschets is geschreven maar dat deze ‘niet in beton gegoten is’.

Van den Doel: ‘ De werkconferentie was daarom juist een gelegenheid tot het inbrengen van nieuwe ideeën, bijvoorbeeld over ongebruikelijk combinaties van wetenschappelijke samenwerking. In onderzoek maar ook in onderwijs.

hans tafelMaar ook wilden we de aanwezige kennis en visie gebruiken om te zien of er blinde vlekken zijn: urgente onderwerpen in de maatschappij die goed geaddresseerd kunnen worden door de gecombineerde kracht van de LDE universiteiten.’

Powerhouse

Die gecombineerde kracht werd door Van den Doel gemunt als 'LDE - Power House', vanwege de vele disciplines die de drie universiteiten samen vertegenwoordigen, zowel in alfa-, bèta- en gamma-wetenschappen als techniek en geneeskunde.

De middag werd ingedeeld naar de thema’s van de nieuwe strategie:

1 Sustainable Futures and Liveable Planet
2 Technology, Science and Society
3 Urban Transitions
4 Healthy Society
En dwars hierop het thema Global Engagement

Een onderwerp dat veelvuldig werd genoemd was Artificial Intelligence, waar naast technische kennis ook recht, economie, ethiek en de sociale wetenschappen een breed licht op deze ontwikkeling kunnen laten schijnen.

Groen en Gezond

Een andere kansrijke nieuwe combinatie is duurzaamheid en gezondheid. Denk hierbij aan fijnstof, geluidsoverlast, hittestress, chemische vervuiling. Een hierin passend bestaand voorbeeld dat werd genoemd is de scriptiewerkplaats Sustainable Hospitals van Medical Delta en het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability.

mdDat zijn onderwerpen die in Zuid-Holland zeer actueel zijn en waarin de samenwerkende LDE universiteiten samen met maatschappelijke partners een kennishub kunnen vormen.

Ook uitwisseling in methodieken voor datamanagement, het stimuleren van burgerparticipatie in wetenschappelijk onderzoek en het voor elkaar ontsluiten en samen opzetten van grote datasets werd als kans voor samenwerking gezien. 

Droompartner

Bij de vraag 'Wie is je droompartner voor samenwerking en wil je morgen bellen?', werden niet alleen andere wetenschappers genoemd maar ook organisaties buiten de universiteiten en natuurlijk de student!

Van den Doel: 'We kijken terug op een geslaagde middag, met heel veel dank aan de aanwezigen en in het bijzonder de duo's die de tafels hebben geleid en ideeën hebben genoteerd. De notities worden nu verder verwerkt in de volgende versie van de nieuwe LDE-strategie en na verdere besprekingen met onder andere stakeholders gedeeld met de aanwezigen.'

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe strategie van Leiden-Delft-Erasmus Universities? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Volgend artikel