Prof. Taniawati Supali onderscheiden voor excellent onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid

Tijdens de opening van de Leiden-Delft-Erasmus BRIN Academy op 31 oktober is de Bosscha Medaille uitgereikt aan prof. Taniawati Supali, biomedicus aan de Universiteit van Indonesië. Prof. Supali krijgt de medaille voor haar excellente bijdrage aan de wetenschap en haar werkwijze die zich kenmerkt door samenwerking, kennisdeling en een grote maatschappelijke betrokkenheid. 

supaliProf. Supali is een autoriteit op het gebied van de parasitologie en de immuno-epidemiologie. Haar specialisme is het onderzoeken van de relatie tussen parasitaire infecties en het immuunsysteem bij inwoners van rurale gebieden. Vanwege de verschillen in afweersystemen - ten opzichte van bewoners van stedelijke gebieden - is deze groep kwetsbaarder voor nieuwe infectieziekten. 

Naast het grote belang en hoge wetenschappelijke niveau van haar onderzoek heeft ook de werkwijze van prof. Supali indruk gemaakt op de jury, die bestaat uit prof.dr. Marleen Dekker (Universiteit Leiden), prof.dr.ir. Merle de Kreuk (TU Delft) en prof.dr. Jurian Edelenbos (Erasmus Universiteit Rotterdam). Door jonge onderzoekers te betrekken bij haar onderzoek zorgt prof. Supali voor kennisdeling. Daarbij betrekt zij ook de onderzoekspopulatie zelf en zorgt voor zichtbaarheid van deze groepen. Deze benadering is zowel barmhartig als progressief en empowered de bevolking.

'   Prof. Supali staat ook voor het one health principe, door de relatie te leggen tussen economische groei, veranderingen in het milieu en de patronen in infectieziekten die hiermee samenhangen.'

Prof.dr. Wim van den Doel, dean van Leiden-Delft-Erasmus Universities: “De visie van prof. Supali strekt verder dan haar eigen vakgebied. Zij staat ook voor het one health principe, door de relatie te leggen tussen economische groei, veranderingen in het milieu en de patronen in infectieziekten die hiermee samenhangen. Daarnaast is prof. Supali doordat zij vergeten groepen, met onbekende ziektebeelden, zichtbaar maakt en onafgebroken tracht hun levensomstandigheden te verbeteren, deze medaille zeker waard”.

Prof. Supali heeft 81 internationaal erkende wetenschappelijke publicaties op haar naam staan en ontving in de loop der jaren meerdere prijzen voor haar wetenschappelijke werk, waaronder die van de Gates Foundation. Zij is lid van de Indonesian Task Force for Lymphatic Filariasis Program, verbonden aan de World Health Organisation. De toekenning van de Bosscha medaille hangt ook samen met haar samenwerking in internationaal verband en met Nederlandse onderzoekers in het bijzonder.

bosscha medailleOver de Bosscha medaille

De alliantie Leiden-Delft-Erasmus Universiteiten eert wetenschappers die een uitstekende bijdrage hebben geleverd aan de internationale samenwerking in onderzoek en onderwijs tussen Nederland en het Mondiale Zuiden, door hen de Bosscha-medaille toe te kennen.

De medaille is oorspronkelijk in het leven geroepen ter nagedachtenis aan Karel Bosscha (1865-1928), een Nederlandse ingenieur van de TU Delft die een zeer bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van wetenschap en onderwijs in Indonesië. Tijdens zijn leven op Java ontwikkelde hij de Malabar Theeplantage ten zuiden van Bandung, niet alleen economisch maar ook sociaal. Veel van de initiatieven van Bosscha hadden impact op West-Java en zelfs daarbuiten. Het belangrijkst waren zijn bijdragen aan de oprichting van de Technische Hogeschool Bandoeng, het Bandung's Cancer Center, de Gedung Merdeka en de Lembang Sterrenwacht (nu Bosscha Observatory), om de bredere omgeving waarin we allemaal leven beter te begrijpen.

LDE BRIN Academy

bosschaDe Bosscha medaille werd uitgereikt bij de opening van de LDE-BRIN Academy, die van 31 oktober tot 4 november 2022 plaatsvindt nabij Jakarta, Indonesië. Dit is een meerdaagse conferentie, geïnitieerd door BRIN en LDE en heeft als thema ‘smart, sustainable, healthy cities’. > lees meer

Lees meer over de deelname van de groep onderzoekers van Leiden-Delft-Erasmus Universities en welk doel zij voor ogen hebben in co-creatie met hun Indonesische peers in dit interview met prof.dr. Bart Barendregt en prof.dr. Wim van den Doel > lees meer

Meer informatie vindt u op:
LDE-BRIN Academy - organisatie website

Volgend artikel