Nieuw boek over werelderfgoedsteden door het LDE Centre for Global Heritage and Development

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage and Development presenteert met trots haar nieuwe boek, Living (World) Heritage Cities, onder redactie van Maaike S. de Waal, Ilaria Rosetti, Mara de Groot en Uditha Jinadasa, dat in december door Sidestone Press wordt gepubliceerd.

boek global heritageDit boek onderzoekt hoe (Wereld)erfgoedsteden omgaan met het behoud van hun levend erfgoed, wat nodig is voor effectief beheer, welke benaderingen worden gevolgd en welke uitdagingen en kansen zich voordoen. De artikelen bieden een overzicht van huidige praktijken, waaronder ook enkele van de eerste getuigenissen van aanpassing in de tijd van de wereldwijde pandemie (COVID-19), die toekomstig onderzoek en stedelijk beleid en strategie kunnen informeren.

De geselecteerde hoofdstukken vertegenwoordigen een verscheidenheid aan interdisciplinaire en internationale perspectieven op het beheer van levende (wereld)erfgoedsteden wereldwijd. Enerzijds omvatten ze cases uit verschillende geografische gebieden, die een breed spectrum van sociale, politieke, culturele, ecologische en economische contexten en dynamiek laten zien, waardoor vergelijkingen mogelijk zijn.

Aan de andere kant brengt deze publicatie meerdere lagen van interdisciplinaire ervaringen en discussies samen, als resultaat van een reeks initiatieven onder leiding van het Centre for Global Heritage and Development in de periode 2017 tot 2021. Dit waren een Honours Class die werd gehouden op de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden met studenten van interdisciplinaire bacheloropleidingen; een sessie op de tweejaarlijkse conferentie van de European Association of Archaeologists in 2019; een LDE-seminar over ‘Heritage Impact Assessment in Historic Urban Landscape Approach’; en een open oproep over de impact van de COVID-19-pandemie op onze levende (wereld)erfgoedsteden.

Het blijkt dat de implementatie van een ‘living heritage approach’ op meerdere manieren kan bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van onze steden. Ten eerste bevordert het de identificatie van alle belanghebbenden en de beoordeling van hun behoeften. Bovendien nodigt het uit tot het aannemen van holistische en dynamische perspectieven op het noodzakelijke evenwicht tussen culturele, sociale, ecologische en economische dimensies van stedelijke ontwikkeling.

Ten slotte benadrukt het het belang van het beheren van veranderingen in onze historische stedelijke omgeving, het balanceren van verschillende prioriteiten door middel van effectieve communicatie, samenwerking en coördinatie tussen disciplines, sectoren en actoren, onderhandelen over middelen en het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en vaardigheden voor duurzame ontwikkeling van levende (wereld)erfgoedsteden.

Meer informatie vindt u op:
Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage and Development

Volgend artikel