‘Onze tijd vraagt om een nieuwe veiligheidsrevolutie'

Rond de 50 wetenschappers uit Leiden, Delft en Rotterdam bezochten het symposium ‘Re-inventing Safety and Security’ van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Safety and Security op 23 januari. Drie keynote sprekers deelden hun visie op multidisciplinair samenwerken in Safety and Security onderzoek en onderwijs. In themagroepen werden plannen gesmeed voor nieuwe samenwerking.

'Multidisciplinair samenwerken gaat niet vanzelf'

Cyber Security Professor Jan van den Berg


Jan van den Berg, hoogleraar Cybersecurity in zowel Delft als Leiden, werd in 2013 de eerste wetenschappelijk directeur van het kersverse Centre for Safety and Security. Ook leidt hij de Cyber Security Academy (CSA) in Den Haag, een samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Haagse Hogeschool. Daar studeerde  9 februari van de eerste lichting professionals van de executive masteropleiding afstudeerde.  Inmiddels is de CSA een rolmodel voor nieuw te ontwikkelen interdisciplinaire executive masters. Maar de docenten hebben wel zelf het wiel moeten uitvinden. 'Cyber Space is een nieuw domein, dat veel meer behelst dan IT', aldus Van den Berg. ‘Er zijn drie lagen: de IT, cyber-activiteiten en cyber-governance en regulering.' Voor het alles doordringende Cyberspace-domein  moet een heel nieuwe methodologie worden uitgedacht voor het bepalen en managen van risico’s. Gezien de complexiteit van de samenleving, die van informatietechnologie aan elkaar hangt, is daarbij een interdisciplinaire aanpak nodig. Maar hoe ontwikkel je die vanuit een serie goedbedoelende monodisciplines?

Werelden overbruggen, open minds hebben, daar gaat het om.

De docenten van de Cyber Security Academy moesten daar in een workshop eerst zelf uitkomen voordat ze het hun studenten konden vertellen, vertelt Van den Berg. En ook voor het Centre for Safety and Security is het nog steeds de belangrijkste uitdaging als het een voortrekkersrol wil spelen. ‘Werelden overbruggen, open minds hebben, daar gaat het om’, zo luidt de takeway van Van den Berg.

'Samenwerken met andere universiteiten? Ga veel koffie drinken’

Bernold Nieuwesteeg

‘Steek je hand op als je een cyberverzekering hebt' zo begon PhD-student Bernold Nieuwesteeg van de Erasmus School of Law zijn presentatie. Hij was uitgenodigd om te vertellen over het project ‘Cyber Insurance’ dat hij samen met econometrist André Hoogstrate (Universiteit Leiden) en security risk management expert Wolter Pieters (TU Delft) bedacht en vervolgens uitvoerde met seed money van het Centre for Safety and Security. Het was het eerste veldonderzoek dat is gedaan naar de Nederlandse cyberverzekeringenmarkt voor het MKB, dat cyberrisico’s blijkt te onderschatten. Hoe zet je nu zo’n samenwerkingsproject tussen wetenschappers van drie universiteiten op? ‘Het gaat niet automatisch’, zei Nieuwesteeg. Maar heel formeel en officieel hoeft het ook niet, zo blijkt uit de mailwisseling die hij voor de gelegenheid had opgediept uit zijn archief. De take-away, aldus Nieuwesteeg: ‘Ga veel koffie drinken’.
Lees het nieuwsbericht over dit onderzoek
Het project 'Cyberinsurance

Business as usual kan niet meer’

Professor Genserik Reniers TU Delft

'Er is een  nieuwe revolutie nodig in het denken over veiligheid', zei Genserik Reniers, wetenschappelijk directeur van het Centre for Safety and Security en hoogleraar Veiligheid van gevaarlijke stoffen aan de TU Delft. Sinds 1900 zijn er twee van die revoluties geweest. De eerste begon rond 1900 in industriële en verzekeringskringen met de slogan ‘Safety first’. De tweede, in de jaren ’50 en ’60, was meer academisch en technocratisch van aard met een grote nadruk op risicomanagementmodellen. Maar onze tijd vraagt weer om een nieuwe  revolutie in de benadering van veiligheid, betoogde Reniers: ‘Business as usual kan niet meer.' 

Hoe kunnen we transparant zijn en toch veilig?

Onze tijd heeft nieuwe vragen, die niet alleen technologisch maar ook maatschappelijk van aard zijn. Hoe wegen we bijvoorbeeld ethische aspecten mee in het bepalen van risico’s? En hoe kunnen we transparant zijn en toch veilig? Hoe integreren we fysieke veiligheid en cyberveiligheid? Die vragen zijn alleen te beantwoorden als alle maatschappelijke partijen en wetenschappelijke disciplines nauw samenwerken. Reniers: ‘Het Centre for Safety and Security wil hier graag een voortrekkersrol in spelen.'
 

Posters Centre for Safety and Security feb 2017

Bijlagen
Posters van de onderzoeksprojecten van het Centre for Safety and Security (8.36 MB)
Meer informatie vindt u op:
Programma van het symposium
Powerpointpresentaties van de sprekers