Nieuwe onderzoeksprojecten Centre for BOLD Cities

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities begint met drie nieuwe interdisciplinaire onderzoeksprojecten: 'We krijgen echt de kans om samen een onderzoeksterrein op te bouwen.' 

bold

In mei nodigde het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities wetenschappers van de drie universiteiten uit om nieuwe projecten op te zetten binnen de drie onderzoeksthema’s van het Centre: voor, door en met burgers en bestuurders. Inmiddels zijn de projecten vastgesteld en gaan de nieuwe onderzoeksteams bijna van start.

De projecten gaan vanaf september lopen en worden in de komende drie jaar financieel ondersteund door het Centre for BOLD Cities. Ook helpt het Centre bij het opzetten van een impactstrategie als aanvulling op publicaties van onderzoeksresultaten.

john boyDigital urbanism

John Boy, universitair docent sociologie aan de Universiteit Leiden, is een van de deelnemende onderzoekers. 'Ik heb me al aan het begin van mijn aanstelling aangesloten bij BOLD Cities,' zegt hij. 'Het Centre leek me een goede plek om bruggen te bouwen buiten mijn instituut, faculteit en universiteit – een plek om mensen te vinden die vanuit verschillende achtergronden ook werken aan vragen rondom digital urbanism.'

Leiden-Delft-Erasmus, een multidisciplinaire insteek

Andere onderzoekers die deelnamen aan de ontwerpsessie en nu gaan samenwerken in de nieuwe onderzoeksteams zijn o.a. stedenbouwkundigen, bestuurskundigen, mediawetenschappers en data scientists. De multidisciplinaire insteek is ook een van de doelen van de Leiden-Delft-Erasmus; juist vanuit zo’n samenwerking kunnen betere antwoorden worden gevonden voor maatschappelijke vraagstukken. 

Een eigen onderzoeksterrein opbouwen 

Boy is erg positief over zijn diverse teamsamenstelling: 'Ik werk nu samen met mensen van verschillende instituten en met diverse achtergronden – en dat is wat ik zocht bij het Centre for BOLD Cities Het is zelfs meer dan ik verwachtte, omdat we nu echt de kans krijgen om samen een onderzoeksterrein op te bouwen en betekenisvolle resultaten op te leveren in de drie jaar die we gekregen hebben.'

Ontwerpsessie

Hoe pak je zo'n ontwerpsessie om tot onderzoeksvoorstellen te komen aan? Om de verschillende disciplines te kunnen laten samenwerken, vroeg het Centre aan deelnemers om in aanloop naar de ontwerpsessie al een onderzoeksidee aan te dragen. Dit leidde tot een doelgerichte aanpak tijdens de sessie, vertelt Boy. 'Het zorgde ervoor dat een groep onbekenden direct met elkaar in gesprek ging op een manier die onmogelijk was geweest als we het alleen over abstracte thema’s als digitalisering zouden hebben.'

De projecten van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities

Voor burgers en bestuurders
Deze onderzoekslijn richt zich op het inzetten van data en digitale technologieën om kwetsbare groepen in de stad te ondersteunen, zoals werkende armen, spookjongeren en mensen met een handicap. Het onderzoeksproject op dit thema zal verschillende databronnen inzetten om de stedelijke omgeving te kunnen verbeteren voor kwetsbare jongeren (bijvoorbeeld op/rond scholen). 

Door burgers en bestuurders
Digitalisering en dataficering in de stad wordt ontwikkeld in samenspraak met gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en burgers. Dit onderzoeksthema richt zich op het verbeteren van deze nieuwe vormen van participatie en bestuur. In het nieuwe BOLD Cities-project bekijkt een onderzoeksgroep op welke manier verschillende stedelijke partijen data kunnen verzamelen en uitwisselen voor en tijdens een noodsituatie, om noodhulp te kunnen verbeteren. 

Met burgers en bestuurders
De onderzoekslijn ‘met burgers en bestuurders’ draait om het ontwikkelen van databewustzijn en democratische legitimering van datagebruik. Het nieuwe onderzoeksteam gaat uitzoeken hoe verschillende groepen digitale technologieën gebruikt om de stad te vertegenwoordigen en zich door de stad te bewegen. Om hun vragen te beantwoorden, zal het team onderzoek doen in twee verschillende wijken in de provincie Zuid-Holland.

Meer informatie via centre manager Luuk Schokker: luuk.schokker@boldcities.nl

Meer informatie vindt u op:
Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities

Volgend artikel