Miljoeneninvestering in gezamenlijk havenonderzoek

SmartPort toont aan een succesvolle samenwerking te zijn tussen de beste onderzoekers uit Leiden en Delft en de innovatiefste bedrijven uit de haven. SmartPort is een krachtenbundeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Technische Universiteit Delft  met het havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en gemeente Rotterdam.  SmartPort wil Rotterdam en het Rotterdams havengebied toekomstbestendig houden.

Meer dan vijftig Rotterdamse havenbedrijven, de Topsectoren en SmartPort, hebben tot nog toe bijna 12 miljoen euro geïnvesteerd in wetenschappelijk havenonderzoek. De eerste twintig onderzoeken op het gebied van logistiek, energie, haveninfrastructuur en de samenwerking tussen stad en haven zijn gestart.

Meer informatie vindt u op:
Het persbericht van SmartPort op 7 april 2016