haven rotterdam

Centre for Metropolis and Mainport

Havens zijn de kruispunten van mondiale transportnetwerken, maar vormen ook een twee-eenheid met de nabijgelegen stedelijke omgeving. Dat maakt ze glocal bij uitstek. Het Centre for Metropolis & Mainport richt zich op deze mondiale knooppunten en hun voor- en achterland. De Rotterdamse haven is een focusgebied.

Metropolis & Mainport houdt zich bezig met vragen als:

  • Hoe kan de haven als knooppunt in wereldwijde netwerken milieuvriendelijker opereren?
  • Met welke instrumenten kan de bereikbaarheid van de haven worden bevorderd?
  • Hoe kunnen we de internationale handel en mondiale clusters rondom havens en metropolen versterken?
  • Hoe kan de synergie tussen haven en stad worden verbeterd?

Wetenschappelijk Directeur:
Prof. dr. Rob Zuidwijk

Associate Director:
Dr. Arjan van Binsbergen

Website Centre for Metropolis and Mainport

Actueel