security
Leren voor een veilige maatschappij
De minor safety, security and justice uitgelicht

Leren voor een veilige maatschappij

De studenten van de gezamenlijke minor Safety, Security and Justice leren kijken naar veiligheid vanuit verschillende invalshoeken. De minor is dit jaar voor de achtste keer gestart en telt 90 deelnemende studenten. Reden om eens een kijkje in de keuken te gaan nemen.

RISICOMANAGEMENT

Binnen het Instituut Bestuurskunde van de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden houdt men zich bezig met sociaal wetenschappelijke vraagstukken van bestuur. Twintig kilometer verderop ligt de TU Delft met de faculteit Technische Bestuurskunde en Management. Daar richt men zich op organisatorisch-technologische vraagstukken van bestuur. Bovendien houden beide universiteiten  zich bezig met risicomanagement. Het lag voor de hand om deze twee bij elkaar te brengen. Zo is hij ontstaan, de gezamenlijke Leiden-Delft minor Safety, Security and Justice. In de minor kijken studenten naar veiligheid vanuit een technologische kant, een sociologische kant en vanuit een rechtvaardigheidsperspectief. Hierbij wordt veiligheid verdeeld in ‘safety’ en ‘security’: safety gaat over de dingen die niet met opzet gebeuren, zoals natuur rampen, en security gaat over de dingen die door opzettelijk menselijk handelen tot stand komen, zoals aanslagen.   


Vlog Minor Safety, Security and Justice

LAW AND SECURITY UIT LEIDEN

Dr. Joery Matthys, verbonden aan het Instituut Bestuurskunde, vertelt over zijn vak Law and Security. Matthys: ‘We kijken naar hedendaagse vraagstukken die zich afspelen op het snijvlak van rechtsstaat en veiligheidsaspecten en elke week bekijken we een andere context. De state-of-emergency of ‘noodtoestand’ is een voorbeeld van zo’n context. De vluchtelingencrisis en alles wat zich in Syrië afspeelt is een noodtoestand. Het veiligstellen van mensen komt hier mogelijk in botsing met andere grondrechten. We bekijken deze contradictie. Een andere context is preventative security. In deze context kijken we naar de preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om een incident te voorkomen. Met de gedachte: voorkomen is beter dan genezen. Hier refereer ik altijd aan de film ‘Minority report’ uit 2002. In deze film worden mensen opgepakt voordat zij een misdrijf plegen. Tegenwoordig zijn er mathematische modellen die tot op zekere hoogte de kans op een misdrijf door bepaalde personen in bepaalde buurten kunnen voorspellen. De vraag is dan in hoeverre we hier actie op kunnen ondernemen. We kijken steeds naar het geven van veiligheid en het conflict dat dit heeft met mogelijke andere grondrechten.’ 

SECURITY AND TECHNOLOGY UIT DELFT

Dr. Wolter Pieters, verbonden aan de TU Delft, geeft de vakken Security and Organisation en Security and Technology. Wolter Pieters heeft een achtergrond in cybersecurity. Pieters: ‘Juist door alle ontwikkelingen op het gebied van cyber is er veel veranderd op het gebied van safety ensecurity. De instance respons die we tegenwoordig hebben is afhankelijk van de genetwerkte technologieën. Digitale systemen sturen bijvoorbeeld de communicatie van hulpverleners aan. En cyber brengt ook risico’s met zich mee zoals bijvoorbeeld hacks.’

Security and Technology gaat over de effecten van nieuwe technologieën op safety en security. Pieters: ‘Hoe kun je onder grote onzekerheid, want je weet niet hoe deze technologie zich gaat ontwikkelen en hoe deze gebruikt gaat worden, toch nadenken over de implicaties van deze technologie op safety en security? Hoe kun je nadenken over nieuwe technologieën en de impact op de veiligheid? Wat kan er mis gaan met de technologieën? We moeten ook nadenken over kwaadwillende indringers die de technologieën voor hun eigen doeleinden kunnen gaan gebruiken. Neem bijvoorbeeld de zelfrijdende auto. Hoe voorkomen deze auto’s dat er ongelukken gebeuren? Hoe nemen deze auto’s een beslissing als ze de keuze hebben om tegen een boom te rijden of tegen een mens? Wat als iemand de auto hackt en zo instelt dat die op een menigte inrijdt? Wanneer is deze technologie klaar om uitgerold te worden?’ 

MEER OVER DE VAKKEN

De minor heeft vier inhoudelijke vakken en twee methodologische vakken. De vakken zijn 50/50 verdeeld over de twee universiteiten. Law and Security en Terrorism and Counterterrorism worden door Leiden verzorgd en in Den Haag gegeven. Security and Organisation en Security and Technology worden door Delft verzorgd en in Delft gedoceerd. De twee methodologische vakken zijn Researching Crisis and SecurityManagementeen Leids vaken Security Integration Projecteen Delfts vak. In deze vakken leren de studenten de verschillende manieren waarop onderzoek gedaan kan worden in dit veld en vervolgens gaan ze in groepjes samenwerken aan een incident.   

SECURITY INTEGRATION PROJECT

Tijdens het Security Integration Project werken vier  tot zes studenten van verschillende disciplines aan een zelfgekozen incident. Dr. Mark de Bruijne, verbonden aan de TU Delft: ‘We werken met cases die ver uitgewerkt zijn omdat er dan veel informatie bekend is. Deze onderzoeksrapporten bevatten informatie over wat er is gebeurd of wie de dader is. Dat zijn juist niet de interessante vragen. Ik laat de studenten vanuit een multi-actor perspectief naar veiligheidsvraagstukken kijken. Vragen kunnen zijn: Kan ik begrijpen hoe dat incident is gebeurd? Hoe kan ik het verbeteren? Waar is het fout gegaan? Kan ik beter begrip krijgen van wat daar is gebeurd? We hebben vaak een gratuit idee over hoe je veiligheid tot stand brengt. Als we er 30 mensen op zetten dan komt het wel goed. Maar juist de afstemming en coördinatie creëert problemen.’

VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN

De Bruijne: ‘In de minor worden studenten ook gedwongen om op een andere manier te kijken naar wetenschap. Dat vind ik een meerwaarde van deze minor omdat je hier mensen van een technische en sociale achtergrond bij elkaar hebt. En de grote meerwaarde zit in de kennisuitwisseling. Dus het gaat niet om het product dat je aflevert maar vooral het praten met elkaar, het uitwisselen van de verschillende beelden en perspectieven. Daar leren ze enorm veel van.’ 


De Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken nauw samen in het onderwijs. Ze hebben hun onderwijsaanbod verbreed met gezamenlijke opleidingen, honours programmes en minoren. Daarnaast hebben ze hun verbredende minors opengesteld voor elkaars studenten. Zo bieden ze hun studenten niet alleen meer keuze in het onderwijsaanbod, maar ook de mogelijkheid om met studenten van verschillende opleidingen samen te werken.

Minoren website van de Technische Universiteit Delft 
Minoren website van de Universiteit Leiden
Minoren website van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Meer informatie vindt u op:
Minor Safety, Security and Justice – Technische Universiteit Delft
Minor Safety, Security and Justice – Universiteit Leiden

Volgend artikel