ruine

Centre for Global Heritage and Development

Het maatschappelijk belang van erfgoed is groot en wordt steeds zichtbaarder: erfgoed is een issue in oorlogs- en rampgebieden, toerisme, stedelijke en landschappelijke ontwikkeling en in de relaties met de vroegere koloniale wereld.

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage and Development bestudeert mondiaal erfgoed in de context van verleden en heden en met het oog op toekomstige ontwikkeling.

De kernvraag is: hoe gaan we met de resten van ons verleden om, nu en in de toekomst? Hoe herscheppen we er onze wereld mee en van wie is het erfgoed eigenlijk?

Centre for Global Heritage and Development
LDE-themadossier Erfgoed voor de Toekomst

Contact

Prof. dr. Jan Kolen
Wetenschappelijk directeur
Mara de Groot, MA
Manager

Actueel