zonnepanelen
Geo-resources for the Future
een Leiden-Delft-Erasmus minor

Natuurlijke geologische hulpbronnen worden overal gebruikt in ons dagelijks leven. Het gaat niet alleen om de benzine voor onze auto's en bussen en het gas om onze huizen te verwarmen maar bijvoorbeeld ook om metalen in zonnecellen, windturbines, elektrische motoren en mobiele telefoons. De wereld van de traditionele mijnbouw en de traditionele olie- en gaswinning verandert langzaam naar een samenleving waar duurzame energie een belangrijke rol in heeft.

Leiden-Delft-Erasmus minoren zijn multidisciplinair en toegankelijk voor alle studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.

haven

De minor Geo-resources for the Future is een samenwerking van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze minor is voor alle bachelor-studenten van de drie universiteiten toegankelijk. Op deze pagina maak je kennis met de inhoud. Aanmelden doe je via je eigen universiteit.

In deze minor leren studenten vanuit verschillende disciplines over het verantwoorde exploitatie van- en handel in- geologische hulpbronnen. Je leert nadenken over hoe we omgaan met onze grondstoffen en onze afvalstoffen als we rekening houden met verschillende factoren zoals beschikbaarheid, vraag, nieuwe technologieën, economie, duurzaamheid, milieu, veiligheid en politiek.

In dit speelveld zijn niet alleen de technologische aspecten van belang maar ook de geopolitieke, macro-economische en sociaal-maatschappelijke aspecten. Om al deze aspecten te kunnen belichten verzorgen docenten van de Universiteit Leiden en de TU Delft gezamenlijk deze minor. De minor bestaat uit meerdere modules:

TECHNOLOGIE: Waar vind je de belangrijke mineralen? Welke bestaande duurzame benaderingen, zoals recycling, gebruik van aardwarmte en bodemwarmte, zijn al in ontwikkeling?

ECONOMISCHE ASPECTEN: Wat zijn de incentives om processen van de grond te krijgen? En hoe spelen verschillende stakeholders een rol in de economische structuren die toegepast worden op geo-resources?

DE ENERGIETRANSITIE EN DE TOEKOMST: Hoe zit het met uitputting en schaarste? Welke metalen zijn belangrijk voor een duurzame energiehuishouding? En tegen welke grenzen lopen we aan vanuit economisch, sociaal, technisch en politiek perspectief?  

LDEDit zijn de redenen om te kiezen voor een Leiden-Delft-Erasmus minor:

1. Je krijgt multidisciplinair onderwijs van drie topuniversiteiten.
2. Je leert over urgente maatschappelijke vraagstukken en nieuwe oplossingsrichtingen.
3. Je ontmoet studenten en docenten vanuit verschillende studierichtingen.
4. Je werkt aan cases van bedrijven, overheden en NGO's.
5. Je bouwt een netwerk op in Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam.

> Nieuwsgierig? Alle Leiden-Delft-Erasmus minoren vind je hier

  • Toegangseisen: Deze minor staat open voor alle studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Er is geen speciale voorkennis vereist.
  • Aantal plaatsen: Leiden-Delft-Erasmus-minoren variëren in groepsgrootte, tussen de 40 en 90 studenten. Er zijn gereserveerde plaatsen per universiteit, zodat er een gelijkmatige verdeling is vanuit de verschillende studierichtingen.
  • Taal: De voertaal voor alle Leiden-Delft-Erasmus-minoren is Engels.
  • EC: Alle minoren hebben een samenhangend programma van 30 EC. Het is mogelijk om alleen het eerste blok van 15 EC te volgen.  
  • Locatie: De colleges en werkgroepen vinden plaats in een of meerdere van deze steden: Leiden, Delft, Den Haag, Rotterdam. 
  • Aanmelding: Je meld je aan voor een Leiden-Delft-Erasmus minor via eduXchange.
  • Selectie: Sommige Leiden-Delft-Erasmus minoren zijn een selectie-minor waarvoor je een motivatiebrief moet schrijven. Let op de aanmelddatum.

Studentenervaringen en docenten over deze minor:

velislava vasilevaVelislava Vasileva - Bachelor International Studies aan de Universiteit Leiden: "Mijn motivatie om de minor te doen was groot omdat het goed aansluit op mijn vervolgstudie. Ik wil een master Human Geography doen met een focus op economische geografie. De onderwerpen in dit programma, zoals de waardeketen van grondstoffen en de politieke economie, zijn daarom erg relevant voor mij. Het sprak me ook aan dat de minor een samenwerking is tussen drie verschillende universiteiten. Dat staat natuurlijk mooi op mijn CV aangezien al deze universiteiten een fantastische reputatie hebben.  Lees meer

Basil Hammer - Bachelor International Studies aan de Universiteit Leiden 

“De mijnbouw en de wereldwijde vraag naar grondstoffen is een thema dat altijd al mijn interesse heeft gehad. Het is belangrijk om de achtergrond van geo-resources goed te begrijpen, omdat dit cruciaal is voor veel van onze moderne technologie. '

'De minor was compleet anders dan mijn bachelor International Studies in Leiden. Daar is weinig aandacht voor de natuurwetenschappen, dus het vakgebied was compleet nieuw voor mij. Het bracht me veel waardevolle inzichten. De inhoud van de vakken was niet erg technisch en ik vond het heel behapbaar. '  Lees meer

Rene Kleijn, docent Industriële Ecologie, Universiteit Leiden: 'We bewegen naar een maatschappij die steeds meer elektriciteit gebruikt als bron van energie en die technologie is voor een groot deel op metalen gebaseerd. Denk bijvoorbeeld aan batterijen, windmolens en zonnecellen. Een trend die parallel loopt aan deze energietransitie is dat de macht steeds meer verschuift van olieleveranciers naar metaalleveranciers.'

'De grondstoffenwinning als politiek machtsmiddel wordt hierdoor alleen maar groter. ' Kleijn benadrukt dat de minor niet technisch is en dat het onderwerp Geo-resources zo breed mogelijk wordt benaderd: 'De hele maatschappij gaat ingrijpend veranderen. Dat vraagt om nieuwe businesscases, andere regelgeving en politieke daadkracht. Het is belangrijk dat je als student goed snapt wat er bij de supply chain van grondstoffen komt kijken en dat ze begrijpen wat we in de toekomst kunnen verwachten.'  Lees meer

Dr. Phil Vardon, docent Geo-Engineering, TU Delft: 'Grootschalige infrastructurele ontwikkelingen en grote projecten vragen om ingenieurs die rekening kunnen houden met niet-technische aspecten en ook om andere teamleden die juist oog hebben voor de technische kant. En die zijn er nog te weinig. Deze minor vult deze leemte en – heel belangrijk – brengt studenten in contact met elkaar. '

Lees meer studentenervaringen

eduXchange