conferentie

Wetenschappelijke conferentie Healthy society over impact leefomstandigheden en woonomgeving

Gezondheidsverschillen nemen toe, het aantal chronisch zieken stijgt en gezondheidsvraagstukken worden complexer. Reden temeer om inzichten uit verschillende wetenschappelijke disciplines te integreren in maatschappelijk beleid, zodat toekomstige interventies toegankelijker worden en beter aansluiten op het dagelijks leven van mensen.

Deze boodschap stond centraal tijdens het evenement ‘Towards Healthy Societies - From resilient governance to digital health solutions’ dat donderdag 19 januari plaatsvond op de campus van de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM).

white paperDe bijeenkomst had als doel om bestaande kennis te delen en onderling nieuwe contacten op te doen. Healthy Society, initiatiefnemer van dit evenement, is een samenwerkingsverband tussen Leiden-Delft-Erasmus Universities en Medical Delta. Afgelopen najaar brachten deze organisaties al de gezamenlijke white paper 'Naar een gezonde samenleving' uit. 

Download de white paper

Preventie tijdens de eerste 1000 levensdagen

Na een gezonde lunch en een welkomstwoord van decaan prof. dr. Maarten IJzerman (ESHPM), Medical Delta hoogleraar prof. dr. Andrea Evers (Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam) en prof. dr. Anna Nieboer (Erasmus Universiteit Rotterdam) volgde de eerste keynote presentatie van prof. dr. Jessica Kiefte-de Jong, hoogleraar Population Health (LUMC).

kiefteIn haar keynote maakte Kiefte duidelijk hoeveel impact ongezonde omstandigheden hebben op de ontwikkeling en de gezondheid van een kind. Kinderen die worden blootgesteld aan risicofactoren zoals verwaarlozing en overgewicht adopteren vaker een ongezonde levensstijl, ontwikkelen vaker psychologische problemen en hebben een kortere levensverwachting.

Het is een bekend gegeven dat er nog veel winst te behalen is als het gaat om het voorkomen van gezondheidsproblemen. Hoewel er al veel goede interventies bestaan, zijn deze niet altijd voldoende toegankelijk voor diegenen die er het meeste baat bij zouden hebben. Om daar verandering in te brengen, is het volgens Kiefte-de Jong noodzakelijk in te zetten op het verbinden van bestaande initiatieven en de eerstlijnszorg, en dat verschillende organisaties gemeenschappelijke doelen formuleren.

roland Bal

Woonplaats doet ertoe

‘Je woonplaats doet ertoe’, dat was de centrale boodschap van de tweede keynote spreker prof. dr. Roland Bal, hoogleraar 'Beleid en Bestuur van de Gezondheidszorg' aan de Erasmus Universiteit. Zo verschilt de levensverwachting bijvoorbeeld aanzienlijk tussen verschillende wijken in grote steden zoals Rotterdam. Om gezonde steden te ontwerpen, is het belangrijk te leren van datgene wat goed werkt.

Als voorbeeld noemde Bal het stedenbouwkundig plan 'Cerda Grid' in Barcelona, dat is ontworpen om sociale verbinding en buitenactiviteiten te stimuleren. Bij het ontwikkelen van nieuwe ontwerpen, is het belangrijk dat we niet vervallen in een top-down aanpak, maar middels co-creatie de behoeften van inwoners tegemoetkomen en obstakels uit de weg nemen in Nederlandse wijken, zo stelde Bal. Een goed voorbeeld daarvan is het Open City concept zoals beschreven door Richard Sennett.

Lees meer

Meer informatie vindt u op:
Healthy Society website