De drie CEL PhDs
Wat is goed open online onderwijs?
Drie PhD's over hun onderzoek in het Centre for Education and Learning

Wat is goed open online onderwijs?

De eerste MOOCs (Massive Open Online Courses) werden in 2011 gelanceerd en de verwachtingen waren hooggespannen. Universitair onderwijs zou nu gratis toegankelijk worden voor iedereen, overal ter wereld. Binnen de universiteiten zouden klassikaal en online onderwijs elkaar naadloos gaan aanvullen en versterken. Inmiddels hebben tientallen miljoenen mensen zich ingeschreven voor een MOOC.

Pionierswerk

Maar hoe werkt open online onderwijs? Gelden dezelfde onderwijskundige principes en vuistregels die ontdekt zijn voor traditioneel onderwijs? Hoe richt je online onderwijs optimaal in? Hoe zorg je dat studenten er zoveel mogelijk van opsteken? En hoe voorkom je dat mensen enthousiast beginnen aan een MOOC maar even snel weer afhaken?

MOOCs zijn een nieuw fenomeen en het onderzoek ernaar staat nog in de kinderschoenen. Wetenschappers van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Education and Learning (CEL) doen dus pionierswerk met hun multidisciplinaire en experimentele onderzoek naar open online onderwijs, waarbij ze gebruik maken van de enorme hoeveelheden data die MOOCs opleveren.

Hun doel is om stapje voor stapje online open onderwijs – om te beginnen dat van hun eigen universiteiten – steeds beter en toegankelijker te maken. 

We interviewden Jacqueline Wong, Daniel Davis en Tim van der Zee: de drie promovendi in het onderzoeksprogramma van het Centre for Education and Learning, getiteld  'Student engagement and achievement in open online higher education'.

De drie CEL PhDs
vlnr: Daniel Davis, Jacqueline Wong en Tim van der Zee

Jacqueline Wong: de optimale leerstijl voor een MOOC

Jacqueline Wong doet onderzoek naar self-regulated learning in MOOCs:  hoe ontwikkelen studenten een optimale leerstijl en leeromstandigheden en in hoeverre reflecteren ze op hun eigen studiegedrag?

Over het algemeen zijn mensen niet zo goed in dat reflecteren, zegt Wong. En bij een MOOC, die gratis is, die je naast je dagelijkse activiteiten doet, en waarin je niet door je docent en studiemaatjes live bij de les wordt gehouden, is het nog veel moeilijker.

Daar staat tegenover dat in MOOCs allerlei instrumenten ingebouwd kunnen worden die studenten helpen met self-regulated learning. Maar hoe onderbouwd zijn die, en werken ze ook? En welk middel past bij welke student?

Om hier inzicht in te krijgen integreert ze nu experimenten in drie MOOCs van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met haar resultaten kunnen MOOCs nog effectiever gemaakt worden.

Jacqueline Wong doet haar promotieonderzoek in de afdeling 'Psychology, Education and Child Studies' van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees het volledige interview met Jacqueline Wong hier

Daniel Davis: gepersonaliseerde interventies

Daniel Davis heeft van de drie het meest verstand van programmeren. Hij ontwerpt interventies in MOOCs om studenten succesvoller te laten studeren. Maar eerst onderzocht hij of studenten zich daadwerkelijk houden aan het afgebakende pad waarmee MOOC-platform edX, waar de TU Delft haar MOOCs onderbrengt, ze door de MOOC probeert te loodsen. Dat bleek nogal tegen te vallen.

Daniel houdt bij het ontwerpen van interventies ook rekening met de leerdoelen van de MOOC-studenten. Want die blijken nogal te variëren. Sommige studenten willen de MOOC afmaken, andere zijn misschien alleen geïnteresseerd in een aantal onderdelen. Zo kan hij gepersonaliseerde interventies maken.

Daniel Davis is verbonden aan de Web Information Systems Group van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica aan de TU Delft.  

Lees het volledige interiew met Daniel Davis hier

Tim van der Zee: toegankelijke video’s

Tim van der Zee promoveert op de kwaliteit en de toegankelijkheid van video’s in open online onderwijs zoals Massive Open Online Courses (MOOCs).

Een groot deel van de doelgroep van MOOCs is bijvoorbeeld niet-Engelstalig. Tim ontdekte dat dit taalprobleem de toegankelijkheid van MOOCs inderdaad negatief beïnvloedt, maar dat ondertiteling dat probleem niet oplost.

Ook keek hij naar de complexiteit van video’s. Een hoge complexiteit heeft een negatieve invloed op het leerproces.

Tim promoveert bij het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden.

Lees het volledige interview met Tim van der Zee hier

MOOCs van de LDE-universiteiten

MOOCs van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit vormen een proeftuin voor het onderzoek van het Centre for Education and Learning. Lees hier over het open online onderwijs van onze drie universiteiten:
Universiteit Leiden MOOCs
Technische Universiteit Delft MOOCs
Erasmus Universiteit Rotterdam MOOCs

De drie interviews zijn gemaakt door Jasper Meeuwissen, die LDE-trainee is geweest bij CEL, en nu wordt opgeleid tot dagbladjournalist bij de Erasmus Universiteit Roterdam.

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Education and Learning is een multidisciplinair onderzoeks- en innovatiecentrum dat zich richt op universitair onderwijs. Het doel is het onderwijs aan de eigen universiteiten en daarbuiten steeds beter te maken. In de collegezaal en online. 
Centre for Education and Learning
 

 

 

Meer informatie vindt u op:
Leiden-Delft-Erasmus MOOCs
Onderzoeksprogramma 'Student engagement and achievement in open online higher e…

Volgend artikel