Wat doet de stad met haar bewoners? Inauguratie van Prof. dr. Marjolijn Das

rotterdam

Verstedelijking is een wereldwijd fenomeen. Wat doet de stad met haar bewoners? Daarover gaat de inaugurele rede van prof. dr. Marjolijn Das vrijdag 14 september aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Das is werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en bijzonder hoogleraar Stedelijke Statistiek en onderzoeker bij het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities. 

In haar rede ‘What is the city but the people?’ gaat Das in op de samenhang tussen omgevingsfactoren – zoals familie, sociale netwerken, de stedelijke omgeving - en iemands maatschappelijke kansen. Betekent die samenhang ook een oorzakelijk verband, is er bijvoorbeeld sprake van een invloed van de omgeving, of meet je bestaande verschillen tussen mensen?

Volgens de laatste cijfers van de VN woont tegenwoordig 55% van de wereldbevolking in steden. Verstedelijkingsprocessen hebben potentieel grote gevolgen voor levenslopen, voor sociale netwerken en voor ruimtelijke sociaaleconomische ongelijkheid. Marjolijn Das onderzoekt hoe het stedelingen in hun stedelijke omgeving vergaat en richt zich met name op familienetwerken en de invloed van het wonen in stedelijke omgevingen op levenslopen.

Lees meer >

Marjolein Das

Prof. dr. Marjolijn Das is senior statistisch onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en doet sociaalwetenschappelijk onderzoek op het terrein van ruimtelijke demografie met registerdata. Daarnaast is zij sinds 2001 betrokken bij de ontwikkeling, organisatie en ontginning van het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het CBS. Zij publiceerde onder andere over verhuisgedrag en levensloopgebeurtenissen, stadsgeografie en de invloed van en nabijheid van familie. Das promoveerde aan de Universiteit Utrecht in de gedragsbiologie. Zij is bijzonder hoogleraar Stedelijke Statistiek en onderzoeker bij het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities. 

Lees meer over het onderzoekswerk van Prof. dr. Marjolijn Das.

Interview Prof. dr. Marjolijn Das

‘Steeds meer mensen wonen in steden’, zegt Marjolijn Das. ‘Beleidsmakers willen graag weten hoe het deze mensen vergaat en welke groepen kwetsbaar zijn.’ Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities zet Big, Open en Linked Data in bij wetenschappelijk onderzoek over steden en stedelijke vraagstukken. ‘Het CBS heeft veel grote datasets beschikbaar en veel expertise op dit gebied.’ Das gaat de databronnen van het CBS inzetten om de levenslopen en familienetwerken van stadsbewoners beter in kaart te brengen.

Lees meer op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Meer informatie vindt u op:
Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities