Versnelling in wetenschappelijke vooruitgang: TU Delft lanceert AI Labs

TU Nieuws - 02 juni 2020

Hoe kun je met behulp van artificiële intelligentie (AI) wetenschappelijke vooruitgang versnellen? Naar deze vraag gaan Delftse wetenschappers de komende jaren onderzoek doen in acht nieuwe ‘TU Delft AI Labs’. Omdat AI een rol speelt in alle wetenschapsgebieden, komen wetenschappers die onderzoek doen in AI en met AI in deze labs bij elkaar. In de loop van 2020 en 2021 worden deze acht interdisciplinaire AI labs uitgebreid met nog eens zestien labs. De werving voor wetenschappelijk talent wordt vanaf 2 juni gestart.

De razendsnelle ontwikkelingen in AI, datawetenschappen en digitalisatie kunnen zorgen voor een versnelling in wetenschappelijke vooruitgang in alle domeinen, van medische wetenschappen tot onderzoek naar infrastructuur, en van fundamenteel tot toegepast onderzoek. De TU Delft geeft de samenwerking tussen wetenschappers in AI en wetenschappers in andere domeinen een extra impuls door de lancering van een serie ‘TU Delft AI Labs’.

Zo werken binnen het MACHINA-lab onderzoekers in onder andere machine learning samen met materiaalwetenschappers aan de analyse van bestaande materialen en de ontwikkeling van nieuwe materialen. Binnen het AidroLab werken onderzoekers in geometric deep learning samen met onderzoekers in watermanagement aan het verbeteren van de waterhuishouding en het voorspellen van overstromingen in de stedelijke omgeving. De onderzoekers van het CiTyAI-Lab gaan met behulp van zeer gevarieerde databronnen in kaart brengen welke impact het ‘weefsel’ van de stad heeft op de inwoners, om zo de leefomgeving te kunnen verbeteren.

hand

Onderwijs
AI-gerelateerde kennis is onmisbaar voor de toekomstige generatie ingenieurs en wetenschappers in technologie. Daarom wordt via de labs ook het onderwijs op het gebied van AI, datawetenschappen en digitalisatie versterkt, en worden bruggen geslagen met het onderwijs in de verschillende wetenschapsdomeinen.

   Ik ben er trots op dat er met de lancering van de eerste acht TU Delft AI Labs al zo’n 50 onderzoekers vanuit verschillende disciplines met nieuwe uitdagingen aan de slag gaan

Investeringen
TU Delft is van plan om het budget op het gebied van AI, data & digitalisatie te verdubbelen tot 70 miljoen euro per jaar. Deze middelen zullen worden gebruikt voor nieuw talent en onderzoekseenheden (‘labs’), onderwijsprogramma’s over AI, data en digitalisatie, versnelde onderwijsinnovatie en de intensivering van samenwerking, partnerschappen en netwerken.

van der hagenTim van der Hagen, rector magnificus van de TU Delft: ‘Onze ingenieurs staan erom bekend dat ze kunnen denken én doen. We hebben zowel fundamentele als toepassingsgerichte disciplines in huis, die samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen. Ik ben er trots op dat er met de lancering van de eerste acht TU Delft AI Labs al zo’n 50 onderzoekers vanuit verschillende disciplines met nieuwe uitdagingen aan de slag gaan, en kijk uit naar de vele initiatieven die nog zullen volgen.’

Over de TU Delft AI Labs
Elk TU Delft AI Lab bestaat uit een team van talentvolle wetenschappers, waarvan de helft onderzoek doet in AI, en de helft in een ander domein. Samen werken zij minimaal vijf jaar lang aan wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen.

De eerste acht TU Delft AI Labs:
3DUU - 3D Urban Understanding
AidroLab - Artificial intelligence research in water management
CTAI-Lab - CiTy AI Lab
DeTAIL - Delft Tensor AI Lab
DI_Lab - Designing Intelligence Lab
IRIS - Intelligent & Reliable Imaging Systems
MACHINA - Machine Intelligence Advances for Materials
AI*MAN-lab - Transparent & Traceable AI in Human-AI Teamwork|

Meer informatie
Meer informatie over de TU Delft AI Labs
De werving voor de eerste acht TU Delft AI Labs start per 2 juni.
De eerste vacatures zijn te vinden via de vacaturepagina van de TU Delft.