Tuinbouw gaat toekomstplannen herijken op coronacrisis

De tuinbouwsector in Nederland gaat haar toekomstplannen herijken op de impact die de coronacrisis heeft op de sector. De komende maanden vindt een lange termijn verkenning plaats. De crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw is hierin opdrachtgever.

tuinbouw


Het is zeker in de huidige periode niet te voorspellen hoe de tuinbouw in Nederland eruitziet over 10 jaar. We kunnen wel een inschatting maken en ons hierop voorbereiden. Met die gedachte laat de Taskforce Scenario’s van de crisisorganisatie een verkenning uitvoeren onder aansturing van Sjaak van der Tak (voorzitter Glastuinbouw Nederland) en Adri Bom-Lemstra (voorzitter Greenports Nederland). Uitgangspunt is dat de analyse handelingsperspectieven biedt voor de vele ondernemers en beleidsmakers in alle facetten van de tuinbouwketen. De presentatie van het resultaat staat gepland voor medio oktober.

Abrupte veranderingen
'De tuinbouw is een krachtige sector en we kijken altijd al vooruit. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de uitwerking van het Tuinbouwakkoord', zegt Bom-Lemstra. 'De abrupte veranderingen van de afgelopen weken, vragen om herijking van onze plannen. Moeten we ambities bijstellen? Zijn bepaalde ambities versneld waar te maken? Wat kan ik als ondernemer op korte termijn doen en verwachten?'. 

Toekomstbestendig
Van der Tak ziet het als de verantwoordelijkheid van de crisisorganisatie om ondernemers ook op de lange termijn te ondersteunen. Juist ook door het belang van de sector voor de Nederlandse samenleving en economie. 'Na deze crisis willen we weer door. We moeten in deze periode toekomstbestendige keuzes kunnen maken voor de robuuste tuinbouw van morgen. Hoe kunnen we ons zo goed mogelijk op verschillende mogelijke toekomstscenario’s voorbereiden als bedrijf, als sector en als overheden?'. 

tb


Intensief en waardevol proces
De directeur van het triple-helix samenwerkingsverband ACCEZ, Judith Schueler, is gevraagd om het proces te coördineren in nauwe samenwerking met ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers. In de komende maanden komt dit intensieve en waardevolle proces op gang in samenwerking met belangrijke stakeholders, zoals Greenports Nederland, het World Horti Center, VNO-NCW, TNO, Wageningen University & Research, de universiteiten van Leiden, Delft, Rotterdam met o.a. ons LDE Centre for Sustainability, en diverse overheden, waaronder Zuid-Holland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 Wat ben ik trots dat we lange termijn perspectief met de sector kunnen gaan ontwikkelen in nauwe samenwerking met het LDE Centre for Sustainability en de WUR. En natuurlijk met de sleutelpartijen in de tuinbouwsector. In het proces kiezen we er bewust voor om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de ondernemers in de sector om hen handelingsperspectieven te bieden.
- Judith Schueler, directeur ACCEZ