Samenwerken op Europees niveau

MEDICAL DELTA EN CENTRE FOR SUSTAINABILITY PARTNER IN NIEUWE KNOWLEDGE AND INNOVATION COMMUNITIES

Op 9 december maakte het European Institute for Innovation and Technology (EIT) de twee Europese consortia bekend die zijn uitverkoren om een ‘Knowledge and Innovation Community’ te gaan vormen: een KIC. Deze KICs, waarin vele honderden miljoenen euro’s zullen worden geïnvesteerd, richten zich op respectievelijk ‘Health’ en ‘Raw Materials’. 

Dat was goed nieuws voor de drie Zuid-Hollandse universiteiten, en met name voor het consortium Medical Delta en het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability. 

Menno Kok, directeur van Medical Delta:
Hoewel de omvang van de subsidie en van het consortium het eerst in het oog springen, is hét grote winstpunt van dit consortium de ambitie om één gemeenschappelijke strategie te ontwikkelen om zorg en welzijn op langere termijn veilig te stellen. Bij het ontwikkelen en implementeren van die strategie staat Medical Delta nadrukkelijk mede aan het roer.’

KIC ‘HEALTHY LIVING AND ACTIVE AGEING’

Medical Delta speelt een belangrijke rol in het Europese consortium InnoLife, dat de call voor de KIC ‘Health’ won. De komende zeven jaar mag InnoLife als ‘Knowledge and Innovation Community’ gaan werken aan innovatieve producten en diensten op het gebied van gezond leven en actief ouder worden. Ook onderwijs wordt een belangrijke component: een miljoen studenten zullen vanaf 2018 aan online onderwijsprogramma’s gaan deelnemen. 

In InnoLife participeren meer dan 140 vertegenwoordigers van bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstituten uit 14 EU-landen. Rotterdam fungeert met Medical Delta als co-locatie voor Nederland en België. Lees meer

David Peck, Managing Director van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability: 
Bedrijven, overheden, de maatschappij en ook onze eigen studenten verlangen van ons dat wij samenwerken om de ‘wicked challenges’ van de 21e eeuw te kunnen aanpakken. Het Centre for Sustainability vormt de basis voor een krachtig partnerschap dat deze handschoen op kan pakken.’ 

KIC ‘RAW MATERIALS’

Het Europese consortium dat de call voor de KIC Raw Materials heeft gewonnen is RawMatTERS, waarin Delftse en Leidse onderzoekers participeren. David Peck van het Valorisatiecentrum van de TU Delft zat in het kernteam dat de aanvraag schreef. De onderzoekers werken al samen in het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability, dat focust op schaarste en milieu-impact van grondstoffen en de overgang naar een circulaire economie. De toenemende afhankelijkheid van grondstoffen is een belangrijke uitdaging voor Europa, dat voor grondstoffen grotendeels is aangewezen op andere werelddelen. RawMatTERS verenigt meer dan 100 partners uit 20 EU-landen.

Onderzoekers van het Centre for Sustainability gaan vooral een belangrijke rol spelen op het terrein van afval, recycling, het sluiten van kringlopen, duurzaam productontwerp, de hieraan gekoppelde business modellen en de circulaire economie. 

EUROPEAN INSTITUTE FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY

Het European Institute for Innovation and Technology (EIT), valt onder de Europese Unie maar opereert zelfstandig. Het EIT bestaat sinds 2008 en heeft zijn hoofdkwartier in Boedapest. Het instituut richt zich op belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals aangewezen in Horizon 2020. Het brengt universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven bij elkaar in Knowledge and Innovation Communities (KICs). De eerste drie KICs werden in 2011 gevormd, op de gebieden klimaat, energie en ICT. De KICs ‘Health’ en ‘Raw Materials’ die nu van start gaan vormen de tweede lichting.  

Links:
EIT Health
EIT Raw Materials
Persbericht van de EIT

Volgend artikel