Kan dataonderzoek ‘spookjongeren’ weer op de radar brengen?

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities gaat onderzoeken of 'Big, Open and Linked Data’-technieken zogenoemde spookjongeren beter in beeld kunnen brengen. Dit zijn jongeren die geen baan of uitkering hebben, niet meer naar school gaan en niet in officiële registraties staan.

logo NWAHet Centre for BOLD Cities ontvangt voor dit project, getiteld ‘Big Data voor Jongerenbeleid’, financiering uit de Startimpuls van de Nationale Wetenschapsagenda, in het themaprogramma ‘JOIN – Jongeren in een veerkrachtige samenleving’.

Nederland telt naar schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek ongeveer 66.000 ‘spookjongeren’.  Zij vormen een potentieel risico voor henzelf vanwege hun stapeling van sociale achterstand en soms mentale problematiek. Daarnaast is er de angst dat deze groep afglijdt in criminaliteit of radicalisering.

Omdat deze jongeren bijna nergens officieel geregistreerd zijn, kunnen gemeenten hen niet goed begeleiden naar zinvolle vormen van sociale, economische en culturele participatie.

Urban social data platform

Centraal in het project van het Centre for BOLD Cities staat het urban social data platform Social Glass, dat ontwikkeld is door de Delftse datawetenschappers in het onderzoeksteam. Hierop kunnen gestructureerde stedelijke data gecombineerd worden met ongestructureerde, dynamische data afkomstig uit sensoren of sociale media. 

Het Centre for BOLD Cities gaat met behulp van dit platform onderzoeken of het mogelijk is deze jongeren weer op de radar te krijgen. Het onderzoeksteam acht het daarbij van belang dat het project recht doet aan en rekening houdt met de belevingswereld van deze 'onzichtbare jongeren'.

Samenwerking wetenschap en gemeenten

Het onderzoeksteam bestaat uit datawetenschappers, sociale wetenschappers en cultuurwetenschappers. Het Centre for BOLD Cities werkt in dit project samen met de Kenniswerkplaatsen Urban Big Data en Stedelijke Arbeidsmarkt van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Gemeente Rotterdam. Daarnaast worden de vier grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) betrokken.

De wetenschappers

Erasmus Universiteit Rotterdam

  • Teamleider: Prof.dr. Liesbet van Zoonen, hoogleraar sociologie faculteit Sociale Wetenschappen/wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities.
  • Dr. Jason Pridmore, Department of Media and Communication, Erasmus School of History, Culture and Communication.

Technische Universiteit Delft

Universiteit Leiden

Themaprogramma JOIN - jongeren in veerkrachtige samenlevingen

NWO heeft financiering toegekend aan de aanvragen voor acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van maximaal € 2,5 miljoen ieder.  De Route ‘Op weg naar veerkrachtige samenlevingen’ ontving financiering voor het themaprogramma JOIN – jongeren in een veerkrachtige samenleving, onder leiding van dr. Bas van Bavel van de Universiteit Utrecht. Dit themaprogramma wordt uitgewerkt door een groot aantal consortia. Het deelproject ‘Big Data voor Jongerenbeleid’  wordt binnen dit themaprogramma uitgewerkt.

Nationale Wetenschapsagenda

De subsidies van maximaal 2,5 miljoen euro zijn toegekend aan drie thema’s die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn uitgekozen, en die aansluiten bij de routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). In de NWA zijn vragen gebundeld waar de Nederlandse wetenschap in de nabije toekomst bijzondere aandacht aan zal besteden. Die zijn gedestilleerd uit 12.000 vragen die door het grote publiek werden ingediend.

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities zet data-onderzoek in om bij te dragen aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Het perspectief van de stadsbewoner staat hierbij centraal. 'BOLD' staat voor 'Big, Open and Linked Data.'
Lees meer
 


 

Meer informatie vindt u op:
Themaprogramma JOIN op website Universiteit Utrecht
Bericht over toekenningen Startimpuls op website NWO
Nationale Wetenschapsagenda
Social Glass: Understanding Cities through Big Social Data
lees ook: 'Startimpuls Wetenschapsagenda pakt goed uit voor Leiden'
lees ook: Nationale Wetenschapsagenda financiert onderzoek Hester Dibbits naar …