Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability werkt mee aan de gelukkige stad

'De Gelukkige Stad' wordt het eerste kennis- en innovatielab in een reeks die het Centre for Sustainability wil gaan opzetten. Studenten en docenten van de drie universiteiten gaan samenwerken om de gelukkige stad van de toekomst te ontwerpen. ‘De Gelukkige Stad’ is een interfacultaire en interuniversitaire honours class, bedoeld voor getalenteerde en nieuwsgierige studenten die extra uitgedaagd willen worden en over de grenzen van hun studie heen willen kijken.

Met deze serie labs wil het centre een brug slaan tussen studenten, promovendi, hoogleraren en vernieuwende start-ups, met het doel stapje voor stapje toe te werken naar een circulaire economie.

Studenten van de drie universiteiten kunnen de honours class van half februari tot half mei in afwisselend Leiden, Delft en Rotterdam volgen.  

Meer informatie vindt u op:
De website van 'De Gelukkige Stad'