Leiden-Delft-Erasmus: leden Colleges van Bestuur en decanen

De Colleges van Bestuur van de drie universiteiten vormen de stuurgroep van de strategische alliantie. Het voorzitterschap rouleert onder de voorzitters van de drie Colleges. Vanaf 1 november 2019 is prof.dr. Tim van der Hagen voorzitter van de stuurgroep Leiden-Delft-Erasmus. De decanen van de drie universiteiten zijn nauw betrokken bij de samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie.

College van Bestuur Universiteit Leiden 

Decanen Universiteit Leiden

College van Bestuur Technische Universiteit Delft

Decanen Technische Universiteit Delft

College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam

Decanen Erasmus Universiteit Rotterdam