Bestuur en stuurgroepen

 

Het bestuur van Leiden-Delft-Erasmus Universities wordt gevormd door de leden van de Colleges van Bestuur van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het voorzitterschap rouleert onder de voorzitters van de drie Colleges. Sinds 1 november 2019 is prof. dr.ir. Tim van der Hagen, rector magnificus en voorzitter van de TU Delft, voorzitter van het LDE-bestuur.

De decanen van de faculteiten van de drie universiteiten zijn nauw betrokken bij de samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie, onder meer als leden van de stuurgroepen van de Leiden-Delft-Erasmus centres.