Bestuur en stuurgroepen

Het bestuur van Leiden-Delft-Erasmus Universities wordt gevormd door de leden van de Colleges van Bestuur van de drie universiteiten.  Het voorzitterschap rouleert onder de voorzitters van de drie Colleges. Sinds 1 november 2019 is prof.dr. Tim van der Hagen voorzitter. De decanen van de drie universiteiten zijn nauw betrokken bij de samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie onder meer als leden van de stuurgroepen van de LDE Centres.

LDE Bestuur

 

Voorzitter van het Bestuur van Leiden-Delft-Erasmus Universities

Stuurgroep LDE Centre for Sustainability

Stuurgroep LDE Centre for Global Heritage and Development

Stuurgroep LDE Centre for Frugal Innovation in Africa

Stuurgroep Centre for BOLD Cities

Stuurgroep Centre for Education and Learning

Stuurgroep Centre for Governance of Migration and Diversity

Stuurgroep Port City Futures

Stuurgroep Cybersecurity

Stuurgroep Space for Science and Society

Artificial Intelligence