Workshop en Ontwerpatelier Atlantikwall voor studenten van Leiden-Delft-Erasmus universities

Startdatum
Einddatum
Locatie
Den Haag

Workshop en Ontwerpatelier Atlantikwall Zuid-Holland 2023

Heb je belangstelling voor erfgoed en dan met name wat de rol is van erfgoed in onze huidige samenleving? Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage and Development organiseert voor studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam een meerdaagse, interdisciplinaire workshop over de Atlantikwall.

De Atlantikwall is een reeks bunkers uit de Tweede Wereldoorlog en daarmee omstreden erfgoed. Een interessante casus voor BA3- of MA-studenten vanuit verschillende studierichtingen. Zij zijn van harte welkom om mee te doen.

atlantikwall
Foto: Janericloebe, via Wikimedia Commons

Achtergrond workshop en ontwerpatelier

Ieder jaar organiseren een aantal universiteiten samen met het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage een studentenworkshop rondom een actuele ruimtelijke erfgoedkwestie. De studenten komen van verschillende studies, met name landschapsarchitectuur, geschiedenis, archeologie en erfgoed studies.

Ze werken in kleine interdisciplinaire groepjes intensief samen om een vraag uit het erfgoedveld in een vierdaagse sessie te beantwoorden. De studenten gebruiken een ruimtelijk ontwerpproces als krachtig instrument om het probleem te analyseren en oplossingen aan te dragen. Het eindresultaat bestaat uit een aantal visuele ontwerpen met tekstuele uitleg die op creatieve en kernachtige wijze verschillende oplossingen aandragen.

De workshop en ontwerpatelier rondom de Atlantikwall in 2023

De Provincie Zuid-Holland is de opdrachtgever en trekt hierbij op met de gemeenten Den Haag, Katwijk en mogelijk ook Noordwijk. De vraagstelling zit op het snijvlak van ruimtelijk erfgoed en de grote hedendaagse maatschappelijke uitdagingen. We formuleren de volgende vragen:

  • Hoe kunnen de resten van de Atlantikwall in Zuid-Holland worden ingezet bij het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, huisvesting, biodiversiteit, en inclusiviteit?
  • Welk verhaal willen we in de toekomst vertellen met de Atlantikwall en hoe gaan we dit doen, gebruikmakend van de fysieke resten in de openbare ruimte?
Afbeelding atlantikwall
Foto: https://atlantikwall.nl/

Programma

vrijdag 12 mei, 10.00-15.00

De studenten krijgen een aantal korte presentaties van verschillende partijen die betrokken zijn bij het beheer van de Atlantikwall. Het doel is om de studenten bekend te maken met de casus en de verschillende perspectieven. Ook zal op deze eerste dag de indeling in groepen worden gemaakt zodat de deelnemers de tijd hebben om elkaar te leren kennen.

woensdag 17 juni

10.00-12.00 Rondwandeling Den Haag langs het tracé van de Atlantikwall

12.00-13.00 Lunch

13.00-17.00 Debatmiddag aan de hand van drie stellingen om studenten na te laten denken over het omstreden erfgoed dat de Atlantikwall is.

maandag 29 mei

10.00-12.00 Rondleiding in een Atlantikwall bunkermuseum (Scheveningen of Noordwijk)

dinsdag 30 mei tot vrijdag 2 juni

Workshop, elke dag van 9.00 tot 17.00

Voor informatie en aanmelding

rients de boerHeb je vragen over deze workshop of wil je je aanmelden? Stuur een e-mail aan Rients de Boer van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage and Development via r.de.boer@arch.leidenuniv.nl.