Seminar: The Ethics of Big Data

Startdatum
Einddatum

Hoe gaan we om met kwesties als privacy, gelijkheid en veiligheid in big data-beleid? 

Locatie: CIC, Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 (4e etage), Rotterdam 

Het Centre for BOLD Cities organiseert samen met de kenniswerkplaats Urban Big Data een seminar over de ethiek in big data beleid. Een gewaardeerd panel zoekt antwoorden op vragen zoals: hoe kunnen we data veilig gebruiken in beleid zonder de privacy-rechten van burgers te schenden?

Hoe kan beleid gebaseerd op big data echt democratisch en nuttig zijn voor iedereen? En hoe zorgen we dat dit beleid niet alleen profijt oplevert voor de digitaal onderlegden en de ‘usual suspects’? Met andere woorden: hoe gaan we om met kwesties als privacy, gelijkheid en veiligheid in big data-beleid? 

Programma

Meer informatie en registratie vindt u op de website van het Centre for BOLD Cities

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Big, Open and Linked Data (BOLD) Cities zet data-onderzoek in om bij te dragen aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Het perspectief van stadsbewoner en -bestuur staat hierbij centraal.