Publiek-privaat

BE-Basic

BE-Basic (Biotechnology-based Ecologically Balanced Sustainable Industrial Consortium) is een internationale publiek-private samenwerking, waarin bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen (o.a. de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft) binnen de stichting BE-Basic werken aan industriële ‘biobased’ oplossingen om een ‘biobased economy’ te creëren.

BE-Basic

Netherlands Centre for Electron Nanoscopy (NeCEN)

NeCEN is een faciliteit voor cryo TEM in Nederland, waarin elf kennisinstellingen en bedrijven samenwerken, waaronder de Technische Universiteit Delft, de Universiteit Leiden, het Erasmus Medisch Centrum en het Leids Universiteit Medisch Centrum. Met cryo-transmission electron microscopy (cryo-TEM) kunnen onderzoekers eiwitten en organellen bekijken. NeCEN heeft twee FEI Titan Krios elektronenmicroscopen (cryo-TEM) die beschikbaar zijn voor kennisinstellingen en bedrijven. Met deze microscopen kunnen complexe biologische structuren worden onderzocht.

NeCEN

CYTTRON II

Cyttron II is een multidisciplinair consortium van 14 academische en industriële partners, waaronder de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum. Samen ontwikkelen en integreren ze bioimaging technologieën, ten behoeve van nieuwe medische diagnostiek en behandelingen.

CYTTRON

EIT 'Raw materials'

'EIT Raw Materials' (opgericht in 2014) is een Knowledge and Innovation Community (KIC) van het European Institute of Innovation & Technology. Meer dan 100 partners uit 20 EU-landen participeren in dit pan-Europese publiek-private samenwerkingsverband. Onderzoekers van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability stonden mede aan de wieg van het consortium RawMatters, dat de call hiervoor won. Dit centre focust op schaarste en milieu-impact van grondstoffen en op de overgang naar een circulaire economie.

EIT Raw Materials
'Samenwerken op Europees niveau' (Leiden-Delft-Erasmus Nieuws december 2014)

EIT ‘Healthy Living and Active Ageing’

Medical Delta speelt een belangrijke rol in EIT Health, eveneens een Knowledge and Innovation Community (KIC) van het European Institute of Innovation & Technology. Hierin participeren 140 partners uit 14 EU-landen. Deze Knowledge and Innovation Community ontwikkelt één gemeenschappelijke strategie om zorg en welzijn in Europa op langere termijn veilig te stellen.

EIT Health