gettu via tu delft
Modes of Existence
Een multidisciplinaire Leiden-Delft-Erasmus minor

De verbredende minor ‘Modes of Existence: Architecture and Philosophy’ (MAP) biedt een theoretische en praktische versmelting van filosofie en architectuur via (speculatief) ontwerpen. Het geeft studenten architectuur en filosofie de mogelijkheid om belangrijke hedendaagse theoretische teksten van dichtbij te lezen, terwijl ze leren om concepten in de praktijk te brengen door transdisciplinaire problemen aan te pakken met een ontwerpgericht oog.

De gezamenlijke minoren Leiden-Delft-Erasmus zijn multidisciplinair en toegankelijk voor alle studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Wat hebben architectuur en filosofie met elkaar te maken? “Beide vakgebieden creëren dingen”.
“Filosofie draait om het creëren van concepten. Bij architectuur is het wat lastiger om dat vast te
pinnen, maar in de breedste zin gaat het over het creëren van ervaringen.” Filosofie is een middel om
architectuur meer conceptueel bekijken en uit haar comfortzone halen, ziet Andrej Radman.
“Tegelijk blijven filosofen soms in een te hoog abstractieniveau hangen. Architecten maken dingen
concreet. Zij kunnen met hun ontwerpen dingen echt voelbaar maken.”

Architectuur en filosofie, als een materiaal-discursieve praktijk, hebben eeuwenlang letterlijk en materieel onze gebouwde en leefomgeving gevormd, voortbouwend op concepten als identiteit en sociaaleconomische status.

modes of existence Desalniettemin zijn we ons vaak niet bewust van a) hoe deze omgevingen worden geproduceerd; b) hoe ze ons beïnvloeden; en c) hoe we ze in ruil daarvoor kunnen beïnvloeden. Wat als architecten en filosofen samenwerken om de wereld te benaderen, niet door het versleten dualisme van objectieve structuren en subjectieve interpretaties, maar in termen van haar verschillende bestaanswijzen? Het zou zijn om de stedelijke omgeving relationeel te begrijpen, dat wil zeggen, als samengesteld uit heterogene maar elkaar kruisende processen van wording. Dynamisch en onvolledig per definitie, het is door de convergentie van modi dat natuur en technologie, cultuur, wetenschap, politiek, recht en het dagelijks bestaan coherent en concreet worden.

Denken en bouwen in termen van modi betekent bovendien deelnemen aan hun ecologie. Dit vraagt om de ontwikkeling van nieuwe conceptuele en methodologische kaders die niet alleen in staat zijn om te beschrijven ‘wat is’, of te anticiperen op ‘wat zou kunnen zijn’, maar vooral om bewust te worden van processen die daadwerkelijke verandering teweegbrengen en bevorderen. De transversale convergentie van architectuur en filosofie is dus een essentieel onderdeel bij de vorming van nieuwe milieukennis en stedelijk bewustzijn.

Bekijk de minorgids

Dit zijn de redenen om te kiezen voor een Leiden-Delft-Erasmus minor:

LDE1. Je krijgt multidisciplinair onderwijs van drie topuniversiteiten.
2. Je leert over urgente maatschappelijke vraagstukken en nieuwe oplossingsrichtingen.
3. Je ontmoet studenten en docenten vanuit verschillende studierichtingen.
4. Je werkt aan cases van bedrijven, overheden en NGO's.
5. Je bouwt een netwerk op in Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam.

> Nieuwsgierig? Alle Leiden-Delft-Erasmus minoren vind je hier

 

Kenmerken van deze minor:

  • Toegangseisen: Deze minor staat open voor alle studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. 
  • Selectie: Dit is geen selectieminor. 
  • Aantal plaatsen: Tussen de 40 en 90 studenten kunnen deelnemen, dit verschilt per minor. Er worden per universiteit plaatsen gereserveerd zodat er een gelijkmatige verdeling is vanuit de verschillende universiteiten.
  • Taal: De voertaal voor alle Leiden-Delft-Erasmus-minoren is Engels.
  • EC: Alle minoren hebben een samenhangend programma van 30 EC. Het is mogelijk om alleen het eerste blok van 15 EC te volgen.  
  • Locatie: De colleges en werkgroepen vinden plaats in een of meerdere van deze steden: Leiden, Delft, Den Haag, Rotterdam. 
  • Aanmelding: Je meld je voor een Leiden-Delft-Erasmus minor aan via jouw eigen universiteit. Zie de links onderaan deze pagina.
  • Vakkenpakket: De beschrijving van de vakken staat in de onderwijsgids van de coördinerende universiteit. 

Veel sparren

moeFeike Smithuis, student Bouwkunde, ziet de minor als een grote verrijking op zijn studie: 'Ik miste een bepaalde discussie over wat het nou betekent wat we aan het bouwen zijn. Je krijgt een goed framework aangereikt om architectuur beter te begrijpen en ook om bepaalde gevoelens beter onder woorden te brengen.' Het leukst vond hij het sparren met de docenten die de studenten voortdurend uitdaagden en een spiegel voorhielden. 'Ik vond de minor echt een verademing en docenten Stavros en Andrej waren echt super enthousiast. Het is jammer dat er geen opnames zijn, want anders had ik die zeker teruggeluisterd.'

Tijdens de minor 'Modes of Existence'  heeft Feike Smithuis met zijn groepje een grote kijkdoos gemaakt. Ze plaatste die op de Lijnbaan in Rotterdam. Door verschillende gaten kregen de voorbijgangers een doembeeld voorgeschoteld van de winkelstraat. 'We wilden iets fysieks maken wat interactie oproept, al is het maar voor even. Het is in feite een kleine architectonische ingreep. Dit was echt heel leuk om te doen. Ook vond ik het fijn om even uit de Bouwkundebubbel te stappen en met studenten in contact te komen die weer totaal andere perspectieven hebben.'