tu delft

Zuid-Hollandse universiteiten en UMC's bundelen krachten in strijd tegen corona

Zuid-Holland, de dynamische metropoolregio met een grote vertegenwoordiging van bedrijven, overheden en kennisinstellingen, komt remmend tot stilstand in de coronacrisis. Met verstrekkende gevolgen voor mensen, maatschappij en de economie.

Wat doen de drie Zuid-Hollandse universiteiten en twee universitaire medische centra in deze crisis? Hieronder een aantal mooie voorbeelden van recente initiatieven.

wake up

Wake up tot corona: de wetenschappelijke zoektocht naar het vaccin

Zuid-Holland is de thuisbasis voor de top van de virus-wetenschapppers. Zo wordt bijvoorbeeld in het Leids Universitair Medisch Centrum hard gewerkt om het coronavirus in detail te karakteriseren en potentiële virusremmers en vaccin-kandidaten te testen. Prof. Eric Snijder, hoogleraar moleculaire virologie van de Universiteit Leiden, ligt toe: 'Dit soort onderzoek met hoog-risico-virussen is duur. Het kan alleen gedaan worden door specifiek getrainde mensen in goed beveiligde laboratoria. We willen ook zoveel mogelijk andere onderzoekers helpen die niet over dit soort laboratoria en expertise beschikken.'  Bekijk de video

Wake up to corona

Om de wetenschappelijke zoektocht naar het vaccin te versnellen en prof. Snijder en dr. Ir. Marjolein Kikkert te helpen is het Leidse Universiteitsfonds een actie begonnen: Wake up to Corona. Dit heeft inmiddels al ruim 680.000 Euro opgeleverd. 

Steun deze wetenschappers op zoek naar een vaccin tegen corona

Hoe verloopt corona bij kinderen?

Een ander initiatief vanuit het LUMC is het onderzoek naar het verloop en behandeling van corona bij kinderen. 'Het lijkt erop dat COVID-19 bij kinderen milder verloopt, maar het is nog niet bekend hoe dat komt. Ook is onduidelijk of sommige kinderen die al een andere ziekte hebben kwetsbaar zijn en wat de beste behandeling is. Daarom hebben we deze studie opgezet', aldus hoofdonderzoeker en kinderarts-immunoloog dr. Emmeline Buddingh van het WAKZ. Lees meer

OperationAIR: studenten ontwikkelen beademingsapparaat

De ingenieurs en techniek-studenten van de TU Delft tonen hun 'can do-mentaliteit' in de strijd tegen corona door in een recordtempo apparaten te ontwikkelen, te testen, ontwerpen, rekenmodellen en kennis beschikbaar te stellen. Een succesvol voorbeeld is OperationAIR. Studenten Klinische Technologie zagen hun stages in ziekenhuizen niet doorgaan en besloten o.l.v. professor Jaap Harlaar zelf een beademingsmachine te bouwen.  Bekijk de video

operationAIR

De studenten hebben in drie weken tijd een werkend prototype van een noodbeademingsapparaat voor coronapatiënten ontwikkeld, de AIRone. De eerste testen met een mechanische long zijn succesvol verlopen, waarna toestemming aan het ministerie van VWS is gevraagd om de volgende fase in te gaan.   Volg OperationAIR

De inventiviteit van Delftse ingenieurs

Op de TU werken meerdere groepen aan beademingsapparatuur. Dr. Gerwin Smit en zijn team werkt aan het ontwerp van een mechanisch beademingsapparaat, geïnspireerd op een beademingsapparaat uit de jaren ’60 van Rijksmuseum Boerhaave, dat door iedereen eenvoudig te bouwen én te repareren is, ook in minder ontwikkelde landen.

Het derde project is van onderzoeker Amir Zadpoor die de eerste prototypes test van een beademingsapparaat dat volledig bestaat uit standaardonderdelen. Dit ontwerp hoopt daarmee in te kunnen spelen op de vraag naar beademingsapparatuur en de logistieke problemen die er zijn ​​door een tekort aan specifieke onderdelen.

Eenvoudige tool voor zuurstofsaturatiemeting bij COVID-patiënten

Dr. Arjo Loeve en zijn onderzoekscollega’s binnen TU Delft BioMechanical Engineering werken samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Hogeschool Rotterdam aan een nieuwe pulse oximeter die eenvoudig en goedkoop te produceren is. De pulse oximeter is een cruciaal monitoring-instrument dat de hartslag en hoeveelheid zuurstof in het bloed meet bij de behandeling van COVID-19 patiënten. Het doel van het onderzoek is om het dreigende tekort van dit instrument tegen te gaan.  Lees meer

TU Delft COVID-19 Response Fund

Studenten en onderzoekers in Delft werken hard om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van dit virus en de zorg voor patiënten te verbeteren. Bijvoorbeeld door het veilig hergebruiken van mondmaskers mogelijk te maken of het ontwikkelen van een snel te produceren beademingsapparaat.  Meer voorbeelden van corona-onderzoek aan de TU Delft

De TU Delft en het Universiteitsfonds Delft steunen deze initiatieven van harte. Om dit mogelijk te maken is het TU Delft COVID-19 Response Fund opgericht. 

Steun de ingenieurs en techniek-studenten in het ontwikkelen van apparaten

Marion Koopmans

Virologen geven uitleg over corona 

Zuid-Holland is altijd sterk geweest in infectieziekten en virologie. Wetenschappers, zoals hoogleraar virologie prof. Marion Koopmans van het Erasmus MC, verschijnen dezer dagen bijna dagelijks in de media. Voor haar werk als viroloog en ontving Prof. Koopmans de prestigieuze Stevin-premie. De experts van het Erasmus MC en het LUMC geven dagelijks uitleg over het corona-virus, doen voorspellingen en zorgen daarmee voor begrip voor de noodzakelijke maatregelen in deze moeilijke tijd.

Vragen van kinderen: zit er corona op de glijbaan?

Ook kinderen hebben vragen over corona, zoals: ‘Kan er corona op de glijbaan zitten?’ en: 'Wat moet ik doen als papa of mama het virus krijgen, kunnen kinderen ook doodgaan?'. De Nationale Wetenschapsagenda organiseerde op 15 april op Facebook een vragenuurtje voor kinderen over corona. De psychologe dr. Anke Klein van de Universiteit Leiden beantwoordde samen met viroloog dr. Annemiek van der Eijk van het Erasmus MC de vragen.  Lees meer


Acht EUR-wetenschappers ontvangen NWO-beurs voor onderzoek naar vraagstukken coronacrisis

Maar liefst acht wetenschappers van Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) zijn door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gehonoreerd voor het vergaren van data die alleen tijdens de COVID-19 crisis kunnen worden verzameld en voor onderzoek naar vraagstukken die zich tijdens de coronacrisis in de samenleving voordoen. 

Gehonoreerd zijn: prof. dr. Roland Bal (Erasmus School of Health Policy & Management), prof. dr. Arnold Bakker, prof. dr. Darren McCauley, dr. Paraskevas Petrou, prof. dr. Jeroen van der Waal, prof. dr. Rolf Zwaan (Erasmus School of Social and Behaviorial Sciences), en prof. dr. Caspar van Eijk en prof. dr. Manon Hillegers van het Erasmus MC.  
Lees meer


Erasmus MC is Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 

Om de werklast van de patiëntenzorg tijdens de coronacrisis zo effectief mogelijk te spreiden over heel Nederland, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opdracht gegeven een Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) op te richten. De opdracht van het LCPS is het creëren van een landelijk dekkend systeem, waarmee patiënten worden verdeeld over de beschikbare zorgcapaciteit in Nederland. Hiervoor is inzicht nodig in de meest actuele informatie over beschikbare bedden en transportcapaciteit. 

emc

Zijne Majesteit de Koning bracht op 17 april een werkbezoek aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, dat is gevestigd in het Erasmus MC in Rotterdam. Hij sprak onder meer met prof. Ernst Kuipers, voorzitter RvB Erasmus MC en voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).  Lees meer

Maak onderzoek naar antistoffen tegen het coronavirus mogelijk

Het Erasmus MC heeft samen met de bloedbank Sanquin een onderzoeksproject naar de antistoffen tegen COVID-19 middels bloedplasma opgezet. Het doel is te onderzoeken of de antistoffen van patiënten die de ziekte hebben doorgemaakt, gebruikt kunnen worden als medicijn voor ernstig zieke coronapatiënten. 

Steun de onderzoekers van het Erasmus MC en Sanquin bloedbank

Ook in het Leids Universitair Medisch Centrum gaat binnenkort een onderzoek van start naar deze experimentele therapie. De Leidse studie richt zich op minder kritiek zieke patiënten. Lees meer

Meer informatie vindt u op:
Corona-dossier - Erasmus Universiteit Rotterdam
Corona-onderzoeksoverzicht - TU Delft
Corona-deskundigen in de media - Erasmus MC
Onderzoekers over corona - Universiteit Leiden
Medisch-technologische projecten i.v.m. corona - Medical Delta