Wim van den Doel gestart als Chair van Leiden-Delft-Erasmus

Wim van den Doel is per 1 februari gestart als Chair van Leiden-Delft-Erasmus. Vanuit deze nieuwe functie stuurt hij het projectbureau aan en treedt naar buiten als boegbeeld van de LDE-samenwerking. Van den Doel is oud NWO-bestuurder en decaan geesteswetenschappen aan de Universiteit Leiden en brengt een ruime ervaring in zowel wetenschappelijk onderzoek en onderwijs als in bestuur en beleid met zich mee.

Van den Doel zal in zijn nieuwe functie de nieuwe strategie van het samenwerkingsverband van de drie universiteiten in Zuid-Holland vertalen in een concreet programma. Daarbij is gekozen voor een focus op respectievelijk de Healthy, Sustainable, Digital and Inclusive Society. Binnen elk van deze thema’s zal de samenwerking tussen de universiteiten worden geïntensiveerd waarbij ook een sterkere verbinding zal worden gemaakt met andere kennisinstellingen, overheden en bedrijven in de regio. De ambitie is de positie van de LDE-universiteiten en de Zuid-Hollandse metropoolregio als wereldspeler op het terrein van wetenschappelijk onderwijs, grensverleggend onderzoek en innovatie verder te versterken.

Wim van den Doel

Wim van den Doel is historicus en sinds 2003 hoogleraar Algemene Geschiedenis in Leiden en auteur van verschillende boeken over de Nederlandse koloniale geschiedenis. Van 2007 tot en met 2016 was hij decaan van de faculteit der Geesteswetenschappen in Leiden. In 2017 werd hij voorzitter van het domein Sociale en Geesteswetenschappen van NWO, tevens lid van de Raad van Bestuur. In deze functie was hij onder meer verantwoordelijk voor de Nationale Wetenschapsagenda, het internationaliseringsbeleid en de instituten DIFFER, NIOZ en NSCR. 

Van den Doel is opgetogen over zijn nieuwe functie: ‘Het verder verdiepen en uitbreiden van de samenwerking tussen de LDE-universiteiten is een mooie uitdaging. Daarbij is wat mij betreft ook sprake van urgentie: we worden immers geconfronteerd met grote maatschappelijke uitdagingen die alleen op interdisciplinaire wijze en met maatschappelijke partners te lijf kunnen worden gegaan’.

De al bestaande samenwerking tussen de drie universiteiten behelst niet alleen het onderzoek. Er zal de komende periode ook gestreefd worden naar een verdere verdieping en uitbreiding van de samenwerking op de terreinen van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Van den Doel: ‘Het onderwijsaanbod van de LDE-universiteiten is al uniek en van topklasse. Waar het vooral op aankomt is dat aanbod voor alle studenten in Zuid-Holland beschikbaar te stellen. Daar zijn overigens al belangrijke stappen in gezet, maar waar nodig zal er nieuw, interdisciplinair onderwijs worden aangeboden’.  

Ontmoet Wim van den Doel op de LDE netwerkbijeenkomst, 13 februari van 16:00 - 19:00 uur, Bouwcampus TU Delft.

Meer informatie vindt u op:
Contactgegevens prof. Van den Doel Universiteit Leiden