Wetenschappers werken samen voor een gezonde toekomst voor iedereen

In augustus kwamen Zuid-Hollandse universiteiten, UMC's en hogescholen samen om de LDE Medical Delta Healthy Society strategie om te zetten naar een werk- en investeringsagenda in samenwerking met de provincie Zuid-Holland. De strategie bevat vijf overkoepelende thema’s die moeten bijdragen aan een gezondere samenleving.

Concretisering Healthy Society strategie

Prof. Dr. Andrea Evers stak af met een presentatie over de doelen van LDE Medical Delta Healthy Society, de strategie en voorstellen voor een nieuwe structuur. Bij deze structuur staat een brede vertegenwoordiging van diverse instellingen en locaties in Zuid-Holland centraal. Binnen de thema’s zullen vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke instituten zelfstandig activiteiten en evenementen ontplooien. Deze trekkers spelen een cruciale rol bij het vormen van partnerschappen, het faciliteren van samenwerkingen tussen projecten en de ontplooiing van activiteiten binnen Zuid-Holland.

Healthy Society coördinatoren Prof. Dr. Andrea Evers en Dr. Sandra van Dijk.

Dr. Sandra van Dijk vroeg de aanwezigen om hun inzichten omtrent de thema’s te delen. Dit resulteerde in groepen die ideeën uitwisselden over de thema’s die hen het meest aanspraken. De diversiteit in expertise binnen de groepen leverde unieke perspectieven open de beoogde werk- en investeringsagenda van LDE Medical Delta Healthy Society.

Vertegenwoordigers wisselen hun ideeën uit binnen thematische groepen.

Voorstellen werk- en investeringsagenda 

Beleid, praktijk- en kennisinstellingen zijn nog niet altijd goed verbonden, er is een gebrek aan continuering van succesvolle samenwerkingen en de integrale aanpak die gezondheid kan bevorderen, ontbreekt. LDE Medical Delta Healthy Society streeft ernaar samen met alle partners het welzijn van de inwoners van Zuid-Holland te vergroten en gezondheidsverschillen te verkleinen, door te bouwen aan een verbindende kennisinfrastructuur. Dit komt tot uiting in de doelen van de werk- en investeringsagenda.

Aanwezigen werkten hun ideeën over de werk- en investeringsagenda uit op posters.

1. Het eerste doel van de werk- en investeringsagenda benadrukt het belang van versterkte en structurele samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, beleidsmakers, praktijkexperts en burgers. De overvloed aan complementaire kennisinstellingen in Zuid-Holland biedt hierbij unieke kansen voor duurzame samenwerkingsverbanden.

Hogescholen, universiteiten en medische centra bezitten veel kennis, die benut kan worden door structurele samenwerkingen. Duurzame en structurele samenwerkingen kunnen op de lange termijn leiden tot een kennisinfrastructuur die succesvolle projecten met elkaar verbindt en opschaling mogelijk maakt.

2. Het tweede doel richt zich op het verbinden en opschalen van succesvolle initiatieven via een robuuste kennisinfrastructuur, nauw verweven met overheden en andere relevante stakeholders. Zo kunnen bestaande initiatieven worden verbonden en opgeschaald in living labs. Door succesvolle gezondheidsinitiatieven breed beschikbaar te maken via duurzame implementatie en vertaling naar lokale contexten, wordt er gestreefd naar integrale langetermijnoplossingen voor een gezonder Zuid-Holland.

De vertegenwoordigers uit diverse disciplines en instellingen van de LDE universiteiten, universitair medische centra en hogescholen in Zuid-Holland die samenkwamen voor een heisessie.

Met deze uitgangspunten verdeelden de aanwezigen zich vervolgens in vijf thematische groepen, waar ze hun ideeën over de werk- en investeringsagenda verder uitwerkten op posters. Betrokken partijen, lopende initiatieven, mogelijke verbeteringen en toekomstplannen stonden hierbij centraal. Ondanks de diversiteit in groepen en thema’s kwamen er opmerkelijke gemeenschappelijke aspecten naar voren, zoals co-creatie met burgers en een alomvattende aanpak. Na het invullen van de posters deelden de vertegenwoordigers hun inzichten met elkaar, waardoor de synergie tussen disciplines verder werd versterkt.


wp healthy societyWhite Paper Leiden-Delft-Erasmus Medical Delta

Lees meer over dit onderwerp in de whitepaper 'Naar een gezonde samenleving voor iedereen', een uitgave van Leiden-Delft-Erasmus Universities en Medical Delta.

Download de white paper