Wetenschappelijk onderwijs over risico, veiligheid en beveiliging bundelt kennis uit meerdere vakgebieden

ssh

Risico, veiligheid en beveiliging: het zijn onderwerpen die in diverse vormen naar voren komen. Denk aan virussen, terrorisme, natuurrampen, cyberaanvallen en ander bedreigingen. Hoe gaan we om met deze risico's in onze moderne maatschappij? Hoe kunnen we een samenleving beschermen tegen reëel gevaar?

Leiden-Delft-Erasmus bekijkt dit vanuit een multidisciplinair perspectief. Wetenschappers van de Universiteit Leiden, TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam brengen hun expertises samen in de minor 'Security, Safety and Justice' en de online cursus 'Risk in Modern Society'.

Minor 'Security, Safety and Justice'

In de minor 'Security, Safety and Justice' komen actuele veiligheidsthema’s en de bijbehorende wetenschappelijke grondbegrippen aan de orde. Het multidisciplinaire programma is opgezet rond drie thema’s: Security (beveiliging), Safety (veiligheid) en Justice (rechtvaardigheid). De nadruk van deze minor ligt op het eerste thema, beveiliging. 

Studenten leren in de minor vanuit meerdere invalshoeken te kijken naar vragen zoals: Hoe beschermen we onze maatschappij tegen terrorisme? Hoe beveiligen we de complexe wereld van het internet? Zijn zelfrijdende auto’s veilig genoeg om de weg op te gaan? Wie is verantwoordelijk als er iets mis gaat? Hoe weeg je informatievoorziening en toezicht af tegen privacy en autonomie? Vragen die we iedere dag in de media zien. In deze gezamenlijke opleiding van de Leiden-Delft-Erasmus-universiteiten worden ze behandeld vanuit een multidisciplinair en wetenschappelijk perspectief. 

Lees meer over de LDE-minor 'Security, Safety and Justice'

Online cursus 'Risk in Modern Society'

We worden geconfronteerd met nieuwe en complexe vormen van risico, mede als gevolg van technologische ontwikkelingen. In de afgelopen jaren hebben zich aanzienlijke veranderingen voorgedaan in de aard van deze risico's. Bereik en schaalgrootte zijn toegenomen, maar ook het vermogen van de samenleving om deze risico's effectief te beheren. Wat betekent dit voor burgers, beleidsmakers, professionals? 

In deze online cursus (MOOC, Massive Open Online Course) behandelen criminologen, informatici, geneeskundigen en filosofen van de Leiden-Delft-Erasmus-universiteiten nieuwe en complexe vormen van dreiging in de moderne samenleving, zoals infectieziekten, industriële en natuurrampen, terrorisme en gewelddadige criminaliteit. 

mooi

Zij gaan in op vragen als: wat is risico, hoe analyseren we dit en en hoe gaan we ermee om? Maar ook: wat is de maatschappelijke perceptie van risico, hoe kijkt de samenleving aan tegen veiligheid en beveiliging? In vijf weken behandelt deze (gratis) online cursus verschillende soorten veiligheids- en beveiligingsrisico's binnen een breed scala van professionele en academische gebieden.

Kijk voor informatie en de startdatum op de Coursera-website