TU Delft stelt ‘Pro Vice Rector’ AI, Data en Digitalisering aan

Geert Jan Houben Het College van Bestuur van de TU Delft heeft professor Geert-Jan Houben met ingang van 1 december 2020 benoemd tot Pro Vice Rector Magnificus Artificiële Intelligentie (AI), Data en Digitalisering (PVR AI). In deze rol zal Houben leiding geven aan het TU Delft AI Initiative, en het voortouw nemen bij de regionale, nationale en internationale samenwerking rond dit thema.

AI, data en digitalisering zijn in toenemende mate essentieel voor het oplossen van grote wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Aan de TU Delft wordt daarom al veel onderzoek gedaan op het gebied van AI, data en digitalisering; we doen er onderzoek naar en we doen er onderzoek mee. Ook in het onderwijs en de valorisatie-activiteiten aan de TU Delft groeit de rol van deze technologieën. Om als universiteit in deze onderwerpen te excelleren, is er behoefte aan meer coördinatie en een planmatige aanpak.

Groeifonds
De convergentie is tevens de wetenschappelijke ruggengraat van de samenwerking in de AI hub Zuid-Holland, waar bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland samenwerken rond AI. De AI hub Zuid-Holland heeft zogeheten kickstartfinanciering ontvangen vanuit de Nederlandse AI Coalitie om een gezamenlijke propositie richting het Groeifonds te maken op sterke toepassingsgebieden van AI zoals AI voor vrede, recht en veiligheid; AI voor haven en maritiem; AI voor energie en duurzaamheid; AI voor gezondheid en zorg; en AI voor technische industrie. 

Geert-Jan Houben: ‘We hebben aan de TU Delft de samenwerking in AI in onderzoek, onderwijs en valorisatie de afgelopen jaren al een enorme impuls gegeven. Ik zie ernaar uit om deze samenwerking verder te versterken en te verzilveren voor de TU Delft en onze samenwerkingspartners. Ik ben ook bijzonder enthousiast over de gezamenlijke onderwijsplannen in onze regio. De professional van de toekomst kan eigenlijk niet zonder een stevige dosis kennis over AI, data en digitalisering, en ik zie ernaar uit dit samen echt handen en voeten te geven.’ 

Tim van der Hagen, rector magnificus van de TU Delft: ‘Begin dit jaar kondigden we de start van een verregaande samenwerking aan op het gebied van AI, data en digitalisering. Er is ondanks de coronacrisis in een jaar ontzettend veel gebeurd. Zo hebben we de eerste acht TU Delft AI Labs gelanceerd, hebben we 16 tenure trackers en 32 extra promovendi geworven, worden op regionaal niveau meerjarenplannen opgesteld voor samenwerking op AI-thema’s, en zijn de onderwijsplannen al ver gevorderd. Via de Nederlandse AI Coalitie bouwen we met onze partners in de regio en met de andere regio’s een sterke en onderscheidende positie op in AI met als uiteindelijk doel: impact voor een betere  samenleving.‘ 

Over
Geert-Jan Houben is sinds 2008 verbonden aan de TU Delft als hoogleraar Web Information Systems (WIS) en is momenteel Directeur Onderwijs bij de faculteit EWI. Hij was betrokken bij het onderzoeksprogramma rond Data Science voor Open & Online Education in de TU Delft Extension School en bij het onderzoek rond Urban Data Science als principal investigator binnen AMS, het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions. Hij is voorzitter van het landelijke Data Science Platform Nederland en lid van de Kennistafel AI.