Toestroom vluchtelingen is een structureel fenomeen - prof. Peter Scholten over het besturen van migratie

Peter ScholtenHet woord vluchtelingencrisis suggereert dat het iets nieuws is, zegt prof. dr. Peter Scholten, over de migratiestroom naar het Westen. Maar dat is niet het geval. 'Het is geen crisis, eerder een tragedie voor degenen die erin zitten'.

Scholten is hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder Dynamiek van Migratie en Diversiteitsbeleid en wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity. ' Ik vind het belangrijk dat wij als wetenschappers dit verhaal blijven vertellen, ongeacht de politieke kleur waartegen we praten, of dit nou links of rechts, progressief of conservatief is.' 

Scholten brengt in dit interview voor Studio Erasmus de eerdere vluchtelingenstromen in herinnering: 'De vluchtelingen-toestroom naar Europa is al veel ouder. Die neemt soms toe en soms af. Het is een structureel fenomeen zolang er onrust en ongelijkheid is in de wereld. Bijvoorbeeld in de jaren '90 kwamen er vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië, eind jaren '90 uit Irak, begin 2000 uit Afghanistan.' Het woord crisis impliceert volgens hem onmacht en onwil om adequaat te reageren, een noodreactie terwijl het een bestuurlijk vraagstuk is. 

Ook waarschuwt Scholten voor simpele oplossingen en beeldspraak zoals het bouwen van een muur: 'Migratie is een complex probleem en zal er altijd bijhoren. Dat betekent niet dat je niets aan migratie kunt doen. Kijk bijvoorbeeld naar de oorzaken van migratie en de samenhang met beleid zoals in de landbouw. Internationale ongelijkheid leidt tot migratie. Als we migratie belangijk vinden moeten we kijken naar economische kansen-gelijkheid. En ook klimaatverandering leidt tot migratiestromen.' Scholten sluit af met de uitspraak dat hij hoopt dat er een 'eerlijker, realistischer, meer feiten-gedreven relaas over migratie komt.' 

Bekijk het hele interview van Studio Erasmus op YouTube.