Studenten leren over de verschillende kanten van de Slimme Stad

Hoe bereiden we burgers en bestuurders van de toekomst voor op de gevolgen van de digitalisering van de stad? En andersom, hoe zorgen we dat ontwerpers en ingenieurs midden in de samenleving hun oplossingen ontwikkelen? Dat is niet uitsluitend een kwestie van technische kennis.

Studenten krijgen daarom vanuit Leiden-Delft-Erasmus samenwerking een brede kijk op de Smart City aangeleerd. De minor SMART and SHARED Cities wordt georganiseerd door het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities en brengt expertise van drie universiteiten samen om studenten inzicht te geven in de verschillende aspecten van digitalisering en dataficering van en in steden.

smart city rotterdam

De minor belicht technologie in stedelijke context vanuit verschillende disciplines en is ontwikkeld door het multidisciplinaire team van Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities. Het doel van de minor SMART and SHARED Cities is om studenten van de LDE-universiteiten via een case-based learning kennis te laten maken met verschillende smart city-concepten. De onderliggende complexiteit van moderne steden, in samenhang met stedelijke technologieën, data science, bestuurskunde en burgerparticipatie komen aan bod. Studenten leren wat een slimme stad is en hoe de verschillende spelers in het veld zich tot elkaar verhouden.

De bestuurlijke kant van de slimme stad

Bram Klievink Bram Klievink, hoogleraar bestuurskundeBram Klievink, hoogleraar bestuurskunde met speciale aandacht voor digitalisering en publiek beleid aan de Universiteit Leiden, is een van die betrokken wetenschappers. Klievink richt zich op de bestuurlijke kant van de slimme stad. De module ‘Governing the smart city’  ontwikkelde hij samen met Alex Ingrams, universitair docent Bestuurskunde.

Bij de ontwikkeling van de slimme stad zijn veel partijen betrokken. ‘De lijnen en verschillende belangen zijn niet altijd in één oogopslag duidelijk en verschillen per stad ’, vertelt Klievink. ‘In het verleden zijn veel steden aan de slag gegaan met smart city-ontwikkelingen, maar elke stad doet het weer anders. Veel concrete en tastbare  maatregelen hebben daadwerkelijk effect op de stedelijke omgeving, de inwoners en het openbaar bestuur. Daarom kunnen we in onze module veel voorbeelden vanuit de praktijk gebruiken.’

De module belicht de complexe bestuurlijke vragen, waarbij er wordt gekeken naar de vooronderstellingen, denkbeelden en dynamiek van alle spelers in het veld. Klievink: 'Het zit in de interpretatie van verschillende belangen. Er moet aansluiting gevonden worden met de burger en hoe deze strategieën zich vertalen naar concrete projecten en de inzet van technologie.' De bestuurlijke vraag bevindt zich op het snijvlak van al deze belangen.

Lees meer

Lessen over burgerparticipatie en besluitvorming in een smart city

student nienke kleinhoutNienke Kleinhout is bachelor student Liberal Arts and Sciences aan het Erasmus University Honours College. Zij volgt een major in politiek, filosofie en economie: 'Het onderwerp in de minor SMART and SHARED Cities dat mij het meest aanspreekt is ethical implications & citizen participation en de impact hiervan op besluitvorming in een smart city. Ik heb veel geleerd over de technische kant van de werking van algoritmes en vond het samenwerken met studenten uit verschillende bacheloropleidingen erg leerzaam.'

Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities zet data-onderzoek in om bij te dragen aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Het perspectief van de stadsbewoner en -bestuurder staat hierbij centraal. BOLD staat voor Big Open and Linked Data. 
 Meer informatie

Meer informatie vindt u op:
Bram Klievink on minor Smart and Shared Cities
LDE minor Smart and Shared Cities