Opening van protonenkliniek HollandPTC

Op vrijdag 30 november vond in museum Prinsenhof in Delft de officiële opening van HollandPTC plaats. Sinds kort worden in het poliklinische centrum HollandPTC - gevestigd op de campus van de TU Delft - patiënten behandeld met protonentherapie, een voor Nederland nieuwe vorm van radiotherapie tegen kanker. Parallel aan deze behandelingen werken TU Delft en de medische centra LUMC en Erasmus MC in HollandPTC samen aan innovaties in de zorg voor kankerpatiënten. Behandeling, onderwijs en onderzoek gaan hand in hand om tot betere en verantwoorde zorg te komen.

holland ptc

Tijdens deze bijeenkomst zetten Amsterdam UMC, Antoni van Leeuwenhoek en HollandPTC hun eerste handtekeningen onder een samenwerkingsovereenkomst. De Amsterdamse instituten sluiten zich bij HollandPTC aan zodat hun patiënten sneller toegang krijgen tot protonentherapie. Ook de behandelaar van de patiënt is actief bij de behandeling betrokken en doet zo kennis op over protonentherapie. Daarnaast doen de Amsterdamse behandelaars actief mee aan de kennisontwikkeling en verbetering van protonentherapie binnen HollandPTC.

Dit is mogelijk omdat HollandPTC werkt vanuit een nieuw samenwerkingsconcept: een open werkplaats voor de radiotherapeutische gemeenschap. Dit betekent dat gedetacheerde medisch specialisten en onderzoekers van Erasmus MC, LUMC, TU Delft – en nu ook Amsterdam UMC en Antoni van Leeuwenhoek – en partners in binnen- en buitenland met de HollandPTC-collega’s samenwerken.

Bekijk hier het interview van Omroep West met medisch directeur Prof. Marco Van Vulpen: https://omroepwest.bbvms.com/view/regiogrid/3216071.html

van vulpen

Het bepalen van de klinische waarde van protonentherapie is – naast patiëntenzorg, onderwijs en de technologische verbetering van protonentherapie – het belangrijkste doel van HollandPTC. Om deze missie te realiseren kregen onderzoekers van 7 projecten een cheque van 2.7 miljoen euro voor gezamenlijk onderzoek naar de best mogelijke protonentherapie.

Meer informatie vindt u op:
Website HollandPTC
Research HollandPTC, website TU Delft