Nieuwe vormen van samenwerking tussen stad en universiteit in vertaling van kennis naar beleid

eurDe aanwezigheid van een universiteit is voor een stad van grote waarde. Maar hoe komt de kennis ten goede van de inwoners van die stad, hoe vindt wetenschap zijn weg naar lokale overheden, beleidsmakers en bestuurders? Civic university en societal impact zijn de nieuwe lijfspreuken van de universiteiten. Zij willen bijdragen aan een betere wereld en hun kennis delen met de maatschappij. Andersom is de universiteit gebaat bij de stad als living lab en biedt het de ideale omgeving om data te verzamelen en kennis te testen.

Er ontstaan in Zuid-Holland de laatste jaren allerlei nieuwe vormen voor samenwerking tussen universiteiten, hogescholen en gemeenten om te zorgen voor uitwisseling van kennis ten behoeve van beleid. Bijvoorbeeld de City Deal Kennismaken in Den Haag, het Kennisatelier in Leiden en de Kenniswerkplaatsen in Rotterdam. 

   Een kenniswerkplaats legt de relatie tussen kennis, beleid en de bewoners van de stad.

Marco Bik van de Gemeente Rotterdam is betrokken bij de kenniswerkplaats Leefbare Wijken: 'In een kenniswerkplaats werken ambtenaren en onderzoekers samen. Een kenniswerkplaats legt de relatie tussen kennis, beleid en de bewoners van de stad. Het onderzoek vindt ook vaak plaats in de wijken in Rotterdam. Het gaat over concrete cases en de kennis is relevant en toepasbaar voor de Rotterdammer in de buurt. We zijn erg tevreden over de effectiviteit van de kenniswerkplaatsen. En misschien nog wel meer over de relaties die er zijn gevormd tussen de gemeente en de kennisinstellingen.’

   De Rotterdamse kennisinfrastructuur wordt steeds groter en beter verbonden.

Bik: 'Een kenniswerkplaats is soms ook een vliegwiel. Dat is heel mooi om te zien. De Rotterdamse kennisinfrastructuur wordt steeds groter en beter verbonden. In de aanloop naar een nieuw samenwerkingsconvenant laten we de 12 jarige samenwerking onderzoeken. Hoe succesvol is het en waardoor? Kunnen we het nog verder uitbreiden? Deze vragen helpen ons om weer een volgende stap te maken in het meer kennis-gedreven werken in de stad.’

De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken bestaat uit onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam en andere kennisinstellingen en vertegenwoordigers van de Gemeente Rotterdam. Er worden beleidsvragen op het gebied van leefbaarheid in wijken en buurten verzameld die op dit moment spelen bij de Gemeente Rotterdam. Het is ook de plek waar onderzoekers de laatste wetenschappelijke inzichten, trends en ontwikkelingen inbrengen op het gebied van leefbaarheid in wijken en buurten en de gemeente kunnen attenderen op maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Meer samenwerkingen in Zuid-Hollandse steden tussen universiteiten en gemeenten:

BIG’R

De Erasmus Universiteit werkte ook samen met de gemeente Rotterdam in BIG’r.  Rotterdam zet gedragskennis in om grootstedelijke maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Met de Behavioural Insight Group Rotterdam (BIG’R), waarin wetenschappers en beleidsmakers samenwerkten, werd een unieke Rotterdamse aanpak ontwikkeld. 

Leiden Kennisstad

De projecten binnen Leiden Kennisstad dragen bij aan een van de vijf thema’s: campusontwikkeling, externe focus/internationalisering, versterken onderwijs en onderzoek, de stad als lab en leefstijl en een gezonde stad. ’Leiden Kennisstad’ wil zichtbaar en merkbaar zijn in alle wijken van de stad en regio. Kennis van studenten, docenten en onderzoekers wordt ingezet om welzijn en welvaart voor inwoners te bevorderen. Dit belang is wederkerig: studenten ontwikkelen zich en leren de stad en samenleving beter kennen door met inwoners samen te werken.

City deal kennismaken Den Haag

In Kennis Maken Den Haag werken de gemeente, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en de Universiteit Leiden – Campus Den Haag sinds 2020 samen aan nieuwe, concrete oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in de stad door inzet van studenten, docenten en onderzoekers. Dit gebeurt veelal in stadslabs mét bewoners, ondernemers, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen in de diverse stadsdelen. De samenwerking zorgt voor kennisdeling, talentontwikkeling, ontmoeting, versterking van bewonersinspraak én verbetering van het onderwijs.

Meer informatie vindt u op:
De stad als Lab - Universiteit leiden i.s.m. de gemeente Leiden
Leiden Kennisstad projecten