Nieuwe masterspecialisatie ‘Governance of Migration and Diversity’ start in september 2016

De Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Leiden, de TU Delft  hebben het initiatief genomen voor een nieuwe masterspecialisatie Governance of Migration and Diversity. De interuniversitaire masterspecialisatie, die per september 2016 start, richt zich op de vraag hoe beleid, politiek en organisaties omgaan met migratie en diversiteit.

In de multidisciplinaire masterspecialisatie Governance of Migration and Diversity wordt kennis uit de sociologie, bestuurskunde, geschiedenis, ontwikkelingsstudies en urban studies geïntegreerd. Coördinator Dr. Peter Scholten: “Dit is hét moment om een nieuwe specialisatie te lanceren die zich richt op de vraag hoe beleid, politiek en organisaties omgaan met migratie en diversiteit. Er is grote behoefte aan kennis en vaardigheden om deze grote maatschappelijke vragen het hoofd te kunnen bieden. Deze opleiding biedt studenten de unieke mogelijkheid om les te krijgen van toponderzoekers uit verschillende betrokken disciplines van de drie universiteiten.”

Meer informatie vindt u op:
Masteropleidingen en -tracks