diversiteit
Diversiteit vanuit divers perspectief
Nieuwe masterspecialisatie Governance of Migration and Diversity

Nieuwe masterspecialisatie: diversiteit vanuit divers perspectief

Het is een actuele vraag, de vraag hoe beleid, politiek en organisaties omgaan met migratie en diversiteit. Per 1 september 2016 start aan de samenwerkende universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam de masterspecialisatie Governance of Migration and Diversity die zich met die vraag bezighoudt. Wat doet het begrip diversiteit zo nadrukkelijk in de naam van de masterspecialisatie? Die vraag beantwoordt Marlou Schrover, hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden.

‘Diversiteit is een gevolg van migratie. Door migratie verandert niet alleen de etnische, maar ook de religieuze samenstelling van de samenleving. De islam wordt bijvoorbeeld groter in Europa door immigratie. Etnische diversiteit kun je niet los zien van andere vormen van diversiteit zoals religie, klasse en sexualiteit. Dat is de reden waarom we diversiteit zo expliciet noemen in de titel van de opleiding.

Omgaan met etnisch verschil is dus omgaan met verschil in een samenleving, met het hele spectrum van alle verschillen. Maar welke verschillen zijn belangrijk? En hoe ga je ermee om? Neem als voorbeeld klassenverschillen. De klassenverschillen anno nu worden een beetje weggeredeneerd binnen de samenleving. Er wordt gezegd dat iedereen alle kansen heeft. Als er dan meer criminaliteit is onder allochtone jongeren, dan is dit niet vanwege het klassenverschil maar door het etnische verschil. Maar dat is maar zeer de vraag. Criminele jongeren zijn vaak laag opgeleide schoolverlaters die in achterstandsbuurten wonen met te veel mensen in één huis en die geen kansen op de arbeidsmarkt hebben. Is dat een klassenverschijnsel? Of is het een etnisch fenomeen?

Of neem de rollen van mannen en vrouwen. In onze samenleving is de rol van vrouwen veranderd in de loop van de tijd. Een van de redenen waarom veel vrouwenorganisaties zich met migratie gingen bemoeien was dat deze vrouwen  bang waren dat ze de helft van de emancipatie moesten gaan overdoen. Dit soort dingen komen aan de orde in deze master. Hoe ga je om met alle aspecten van verschil? Omgaan met verschil is niet alleen omgaan met etnisch verschil.’

Toekomstige beleidsmakers leren kijken met een multidimensionale bril: Nieuwe Leiden-Delft-Erasmus masterspecialisatie Governance of Migration and Diversity

 

Meer informatie vindt u op:
De website van de Erasmus Universiteit Rotterdam