Marja Verstelle wint een SURF Onderwijsaward 2020 voor stimuleren van innovatie

Marja verstelleOp 7 december werden de SURF Onderwijsawards uitgereikt aan vijf onderwijsprofessionals die nationaal en internationaal bijdragen aan onderwijsvernieuwing. Marja Verstelle, projectmanager van Leiden-Delft- Erasmus Universities, is een van hen. 'Met innovatief onderwijs dragen we bij aan de maatschappelijke betekenis van de universiteiten.'

Christien Bok, Innovatiemanager Onderwijs bij SURF: ‘Het is indrukwekkend te zien hoe deze vijf mensen zich al jaren inzetten, hun kennis en inzet vrijelijk delen met anderen en daarmee zoveel voor elkaar krijgen. Het is een eer hen deze onderscheiding namens SURF te mogen toekennen.’

SURF's juryrapport: Als het gaat over nieuwe technologieën, neemt Marja Verstelle het voortouw. Zij vertaalt kennis naar mogelijkheden voor het onderwijs en weet daarin mensen mee te nemen, van student tot hoogleraar tot bestuurder. Juist door die verbindende kracht heeft zij veel bereikt.

Leidse bruggenbouwer voor innovatie en onderwijs

Marja VerstelleMarja Verstelle is al 25 jaar bruggenbouwer voor innovatie en onderwijs in uiteenlopende rollen. Momenteel als kwartiermaker en projectmanager voor de strategische alliantie van Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Daarvoor als programmamanager van het ICTO Innovatieprogramma en mede-oprichter van het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden, strategisch beleidsadviseur van de Leidse vice-rector, en als hoofdredacteur van de landelijke SURFspace-website. Binnen het internationale samenwerkingsverband LERU speelde Verstelle een aanjagende rol in de digitaliseringsgroep.

   We willen de impact van het wetenschappelijk onderwijs vergroten.'

Marja Verstelle: ‘Ik ben zeer vereerd met deze award van SURF. Wat me motiveert zijn de doorbraken die technologie mogelijk maakt. Zoals met open onderwijs en MOOCs. Daarmee bereiken onze docenten alle delen van de wereld. Op die manier draagt onderwijsinnovatie bij aan de maatschappelijke betekenis van de universiteiten.'

'Bij Leiden-Delft-Erasmus kijk ik nu ook hoe we het natuurlijker kunnen maken voor studenten bij een andere universiteit vakken te volgen. Zo leren zij over de grenzen van hun eigen discipline heen te kijken. Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken ontstaan waar verschillende disciplines elkaar ontmoeten.' 

ICT-voorzieningen en -vernieuwingen in het onderwijs

SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Binnen de coöperatie SURF werken universiteiten, universitair medische centra , onderzoeksinstellingen, hogescholen en mbo-scholen samen aan ICT-voorzieningen én ICT-vernieuwingen. Sinds 2015 reikt SURF jaarlijks onderscheidingen uit aan mensen uit het onderwijsveld die zich inzetten voor onderwijsvernieuwing met behulp van ICT.

Meer informatie vindt u op:
SURF