Liesbet van Zoonen, pleitbezorger voor democratisch debat in de slimme stad -  gehuldigd als Leiden-Delft-Erasmus hoogleraar

liesbet van zoonen

De slimme stad? Dat stond in 2016 nog niet zo hoog op de agenda’s. Toch startte dat jaar een groep wetenschappers onder leiding van hoogleraar Liesbet van Zoonen met het Centre for BOLD (Big, Open and Linked Data) Cities. Voor haar werk als wetenschappelijk directeur van het centre werd Van Zoonen donderdag 22 juni gehuldigd als Leiden-Delft-Erasmus hoogleraar.

Onder de vlag van Leiden-Delft-Erasmus Universities richt het multidisciplinaire Centre for BOLD Cities zich op technologie, digitalisering en dataficering in steden, vanuit het perspectief van burgers en bestuurders. Van datawandelingen in de stad (‘Kijk daar hangt die camera!’) tot informatiesessies bij gemeenten: het centre liet van zich horen en bouwde een groot netwerk.

white paper abdullah Uysal

Dat is ook terug te zien in de white paper ‘Dit is de echte slimme stad’ die donderdag werd gelanceerd. Burger, kunstenaar, wethouder, politieagent gaan in gesprek met wetenschappers vanuit verschillende vakgebieden. De white paper werd aangeboden aan Abdullah Uysal, vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

white paper smart citiesIn de white paper stelt Van Zoonen dat over het doel van technologie in een ‘slimme’ stad nog te weinig wordt gepraat. Dat gesprek moet wel gevoerd worden, anders worden we overrompeld. ‘Daarbij moet deze vraag voorop staan: in wat voor stad willen wij leven?’

Ook in het onderwijs werden stappen gezet door het centre for BOLD Cities met de minor Smart and SHARED Cities, waaraan ieder jaar zo’n 50 studenten van de drie universiteiten deelnemen.

Wim van den Doel, dean van Leiden-Delft-Erasmus Universities: 'Van Zoonen heeft afgelopen jaren een groep bij elkaar gebracht waarin eenzelfde uitgangspunt wordt gedeeld, namelijk de menselijke maat als perspectief voor de smart city, waar wetenschappers alle ruimte kregen voor hun eigen inbreng. '

   Van Zoonen geeft jonge wetenschappers een podium en dat maakt het Centre for BOLD Cities tot een krachtig platform voor stedelijke vraagstukken

'Juist het erkennen van de waarde van andermans vakgebied en het steeds in gesprek zijn met alle partijen geeft een meerstemmigheid die tot meer inzicht leidt. Van Zoonen geeft jonge wetenschappers een podium en dat maakt het Centre for BOLD Cities tot een krachtig platform voor stedelijke vraagstukken.’

Meer informatie vindt u op:
Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities