Leeropdracht Circulaire Internationale Tuinbouwsystemen voor Peter van Bodegom

 

Peter van BodegomProf. dr. ir. Peter van Bodegom, hoogleraar Milieubiologie aan de Universiteit Leiden en trekker van de Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability (LDE CfS) AgriFood Hub, krijgt de gemeente Westland-leeropdracht Circulaire Internationale Tuinbouwsystemen toegewezen. Vier jaar lang voor een dag in de week zal hij zich bezighouden met tuinbouw gerelateerde vraagstukken. Op donderdag 24 maart zal professor Van Bodegom met een startcollege zijn leeropdracht ‘Circulaire Internationale Tuinbouwsystemen’ toelichten.

De Nederlandse tuinbouwsector staat voor de uitdaging om volledig circulair te zijn in 2030 én om haar kennis op dit gebied ook wereldwijd te verspreiden. Het World Horti Center (WHC) in Naaldwijk functioneert al vanuit het hart van het Westlandse Tuinbouw cluster als knooppunt voor mondiale vraagstukken rond bedekte teelt. Het WHC heeft verbindingen met meer dan 100 vooraanstaande bedrijven uit de tuinbouwsector. Gemeente Westland wil deze verbindingen nu verder versterken en de processen versnellen door prof. Peter van Bodegom een leeropdracht te bieden. Tijdens deze periode zal hij zich bezighouden met tuinbouw gerelateerde vraagstukken. 

Westland

Onderzoek naar urgente uitdagingen

Professor Van Bodegom is de trekker van de Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability (LDE CfS) AgriFood Hub. De hub brengt de unieke kennis van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam samen in een aantal onderzoekslijnen rond een duurzame tuinbouwsector. Met de activiteiten binnen de te vormen Learning Community WHC (LC) als onderdeel van de Greenport wordt de academische verbinding gelegd.

De door de Gemeente Westland beschikbaar gestelde middelen voor deze leeropdracht en voor de LC, maken zowel een versnelling als een verdieping van de activiteiten op dit gebied mogelijk. De kern van de leeropdracht van professor Van Bodegom richt zich op urgente uitdagingen bij het begrijpen van de effecten van menselijke invloeden op de natuur en biodiversiteit en de behoeften van de samenleving aan natuur door middel van natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten.

Binnen de leeropdracht die hij nu gaat uitvoeren wordt het geheel van ‘licence to produce’ van de glastuinbouw in een internationaal kader geplaatst. Dit is in essentie het vertrekpunt van de ambitie ‘Feeding and Greening Megacities’.

Lees hier het interview met Van Bodegom over zijn onderzoek naar het verminderen van pesticidengebruik in het Westland

Contact

Voor meer informatie over professor van Bodegom, de leeropdracht en het startcollege kunt u terecht bij:

Marga Vintges, Strategisch Adviseur Greenport van Gemeente Westland, tel. 06-51342675, e-mail: mgmvintges@gemeentewestland.nl

Coen Hubers, coördinator LDE CfS Agrifood Hub LDE Centre for Sustainability, tel. 06-43182217, e-mail: c.g.w.hubers@tudelft.nl