Klinisch technologen krijgen steeds meer het vertrouwen

Zes jaar geleden ging de bachelor klinische technologie van start. De nieuwe opleiding moest een brug slaan tussen medici en ingenieurs. Klinisch technologen kunnen rekenen op goede arbeidsmarktkansen. De coronapandemie lijkt daarin geen obstakel, maar eerder een stuwende kracht.

In de opleiding klinische technologie staat de samenwerking tussen geneeskunde en techniek centraal. De klinisch technoloog kijkt met de blik van een ingenieur naar het menselijk lichaam en werkt met de nieuwste zorgtechnologieën. De opleiding is een samenwerking tussen de TU Delft en de medische faculteiten van de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden. 

Pleun Hermsen

   Een klinisch technoloog is iemand die zowel de techniek als het medische begrijpt en helpt te zoeken naar oplossingen door de verbinding te leggen tussen die twee domeinen

Opleidingsdirecteur Pleun Hermsen zag het afgelopen jaar twee cruciale ontwikkelingen die gunstig zijn voor de arbeidsmarkt voor klinisch technologen. 'Ze kunnen zich sinds kort inschrijven in het BIG-register. klinische technologieDit geeft de klinisch technoloog een beschermde beroepstitel en bevoegdheden voor bepaalde medische handelingen. Ook mogen ze nu zelf behandeltrajecten starten én declareren. Dat maakt het een steeds interessantere functie voor de klinische praktijk.'

De coronapandemie zette cruciale veranderingen in de zorg volgens Hermsen in een stroomversnelling: 'Voor mijn gevoel is er een soort paradigmashift ontstaan, waardoor de klinisch technologen van een nog grotere betekenis kunnen zijn dan ze al waren.' 

Verbinding leggen

Wat is en doet een klinisch technoloog kortgezegd? Hermsen: 'Er zijn een heleboel onopgeloste medische problemen in de zorg waarvoor techniek ingebed kan worden. Een klinisch technoloog is iemand die zowel de techniek als het medische begrijpt en helpt te zoeken naar oplossingen door de verbinding te leggen tussen die twee domeinen.'

   De beroepsgroep wordt steeds groter en verspreidt zich in het zorglandschap.

Die verbinding is nodig om de aloude kloof tussen de arts en de ingenieur te overbruggen. Hermsen noemde de terughoudendheid van artsen ten aanzien van klinisch technologen eerder al eens ‘koudwatervrees’. Het einde van die fase lijkt nu in zicht, zegt ook Tim Boers, voorzitter van de beroepsvereniging voor Technisch Geneeskundigen (NVvTG), zoals klinisch technologen eveneens genoemd worden. 'De beroepsgroep wordt steeds groter en verspreidt zich in het zorglandschap. Daardoor wordt het op meer plekken steeds duidelijker wat onze meerwaarde is.' 

Lees het hele artikel

Uitnodiging LDE Talks

Op 8 december van 15:30-16:30 uur vertellen artsen en technici, student en opleiders, over de meerwaarde van Klinische Technologie en Technical Medicine. Meld je aan voor deze online informatiesessie via deze link.