Internationaal onderzoek naar circulair visafval op de Galápagos-eilanden

galapagos

Is visafval om te zetten in een nieuw, commercieel interessant product, zodat het waarde behoudt en er minder energie en grondstoffen verloren gaan? Deze vraag staat centraal bij een project met de Pelican Bay Fishing Cooperative van de Galápagos Eilanden van samenwerkende wetenschappers uit Ecuador en de Zuid-Hollands Leiden-Delft-Erasmus universiteiten.

In een circulaire gemeenschap wordt de levenscyclus van producten verlengd door middel van regeneratieve praktijken, hergebruik, reparatie, renovatie en recycling. Het doel is om een gesloten systeem te creëren waarin materialen en grondstoffen zo lang mogelijk in gebruik blijven, om er tijdens het gebruik de maximale waarde uit te halen en producten en materialen aan het einde van elke levenscyclus terug te winnen en te regenereren.

Dit nieuwe onderzoeksproject heeft als doel de duurzaamheid van het zeevruchten systeem op het eiland Santa Cruz te verbeteren door middel van initiatieven die een circulaire economie bevorderen.

fisherman

Partners en project

Het project is een samenwerking van: de University of the Americas of Ecuador (UDLA), het Delft Centre of Entrepreneurship (DCE) van de Technische Universiteit Delft (TU Delft), de Circular Community Foundation, het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Instituut voor Biologie van de Universiteit Leiden, en de Pelican Bay Fishing Cooperative van de Galápagos Eilanden.

Kennisoverdracht aan lokale partijen

In het kader van dit project werden er workshops georgansieerd, interviews afgenomen en informatie verzameld over visafval op Santa Cruz. De deelnemers waren medewerkers van Pelican Bay Fishing Cooperative, restauranteigenaren, chefs, vissers, boeren, gemeentelijke autoriteiten, de Government Council of the Galápagos Special Regime, het Ministerie van Productie en de Autonome Regering van Santa Cruz en anderen.

Circulaire Waardebloem-methode

De workshops waren gebaseerd op de Circulaire Waardebloem-methode, een methodologie die door Nederlandse experts is ontwikkeld om grondstofkringlopen te creëren door middel van praktische en duurzame strategieën, aldus Dr. Fátima Delgado, een vertegenwoordiger van de TU Delft. De resultaten zullen worden gebruikt voor het formuleren van alternatieve onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, het verkrijgen van de benodigde financiering om de uitvoering van het actieplan dat aan het einde van de workshops is overeengekomen in gang te zetten.

Het is de bedoeling om initiatieven op het gebied van de circulaire economie te promoten die bijdragen aan de verbetering van het zeevruchten systeem van het eiland Santa Cruz en die economische en milieuvoordelen opleveren.

fisgerman

Het zeevruchten-systeem van de Galápagoseilanden heeft te maken met verschillende ecologische en door mensen veroorzaakte uitdagingen die de voedselzekerheid, economie, voeding en gezondheid van de bewoners van de eilanden in gevaar brengen. Als visafval niet goed wordt beheerd, kan het water en de grond vervuilen, de verspreiding van schadelijke exoten bevorderen of de lokale fauna verstoren. Bovendien kan de ontbinding van organisch materiaal onaangename geuren en schadelijke gassen produceren, die de levenskwaliteit en het welzijn van de lokale gemeenschappen en het toeristisch potentieel van de eilandengroep aantasten.

Visafval blijft een gemiste economische kans om alle grondstoffen die vis biedt opnieuw te gebruiken. Deze grondstoffen kunnen worden omgezet in producten met toegevoegde waarde, zoals voedingssupplementen, leerproducten, kunstmest en organisch plastic, waardoor nieuwe inkomsten en werkgelegenheid voor kustgemeenschappen worden gecreëerd.

Oplossingen  

Circulaire economie biedt een oplossing door visafval en ander verspild organisch materiaal (afval van koeien en varkens) om te zetten in verkoopbare producten. "Dit zou economische prikkels creëren om een efficiënter en verantwoordelijker milieubeheersysteem te implementeren, wat bijdraagt aan het creëren van een Waardevolle Wijk die veerkrachtig en zelfvoorzienend is," verklaarde onderzoeker Mauricio Castrejón, vertegenwoordiger van UDLA in de Galápagos.

Het project voor circulaire economie wordt uitgevoerd door Pelicano Bay Cooperative met technische en wetenschappelijke ondersteuning van UDLA en de TU Delft. Het betekent een vooruitgang in het vinden van praktische en duurzame oplossingen voor de uitdagingen waar het zeevruchtensysteem van de Galápagoseilanden voor staat. Samenwerking tussen vissers, de academische wereld, chefs en ondernemers is essentieel voor het succes en de duurzaamheid van dergelijke innovatieve initiatieven," voegde Dr. Angela Díaz, innovatiespecialist bij UDLA, toe.

Circulaire Waardebloem-methode

De Circulaire Waardebloem-methode is een methodologie die helpt bij het coördineren van het collectief sluiten van grondstofkringlopen (biologische en technologische materialen, energie, water en voedingsstoffen) op gemeenschapsniveau, waarbij informatie wordt gegeven over de toegevoegde waarde (sociaal, ecologisch, esthetisch, cultureel en economisch) die kan worden bereikt binnen de collectief gebouwde circulaire omgeving.

Dr. Els Leclercq, bedenker van de methodologie en onderzoeker bij de Circular Community Foundation: "De Circulaire Waardebloem-methode wordt gebruikt om circulaire initiatieven in gemeenschappen te analyseren. Het doel is om bij te dragen aan de oprichting van Waardevolle Wijken, baanbrekende initiatieven die collectief proberen de levenscycli van producten te sluiten op buurt- of gemeenschapsniveau."

Lees meer over de Circulaire Waardebloem

Meer informatie over het project: 
Dr. Fátima Delgado
Sustainable & Circular Entrepreneurship - Specialist & Lecturer
Decolonizing Sustainability – Lecturer
TU Delft l Centre for Entrepreneurship
f.delgadomedina@tudelft.nl