Frank Willem Jansen nieuwe voorzitter Medical Delta

Prof. dr. Frank Willem Jansen (LUMC, TU Delft) volgt per 1 oktober aanstaande prof. dr. ir. Ton van der Steen (Erasmus MC, TU Delft) op als voorzitter van Medical Delta. Samen met drs. Gertine van der Vliet vormt hij vanaf dan het dagelijkse bestuur van het samenwerkingsverband van de Zuid-Hollandse universiteiten en hogescholen.

Jansen Jansen is gynaecoloog bij het LUMC en hoofd van de sectie minimaal invasieve chirurgie aldaar. Als Medical Delta hoogleraar is hij vanuit zijn leerstoel ‘Implementatie van de minimaal invasieve chirurgische technieken’ verbonden aan zowel het LUMC als de TU Delft.

Jansen is vanaf de start in 2006 betrokken bij Medical Delta. Interdisciplinaire samenwerking tussen artsen en ingenieurs vormt een rode draad in zijn wetenschappelijke loopbaan.

Sinds 2019 is Jansen als Scientific Leader een van de drijvende krachten achter het wetenschappelijke programma Medical Delta NIMIT, een interdisciplinair onderzoek naar onder andere de ontwikkeling van minimaal invasieve instrumenten.

Vertrekkend voorzitter Van der Steen is een van de oprichters van Medical Delta. In 2018 gaf hij als kwartiermaker vorm aan een nieuwe organisatiestrategie waaruit dertien wetenschappelijke programma’s en vier nieuwe Medical Delta Living Labs zijn voortgekomen. Onlangs is Van der Steen benoemd in het bestuur van de KNAW, alwaar hij tevens voorzitter is geworden van het Domein Natuur- en Technische Wetenschappen. Als Medical Delta hoogleraar en lid van de Wetenschappelijke Raad blijft hij actief in het samenwerkingsverband.

Blijvende impuls voor technologische oplossingen voor de zorg

“Met Frank Willem stellen we een echte verbinder aan die als arts weet wat nodig is om technologie in de zorgpraktijk toe te passen. Onder zijn voorzitterschap zal Medical Delta zijn impuls voor technologische oplossingen voor een duurzame zorg verder vergroten,” zegt prof. mr. Carel Stolker, voorzitter van de Raad van Toezicht van Medical Delta en Rector Magnificus bij Universiteit Leiden.

Meer informatie vindt u op:
Medical Delta